Bến Tre: Những kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre đã kết hợp với các ban ngành có liên quan lồng ghép các nội dung hoạt động của các ngành, đoàn thể vào phong trào TDĐKXDĐSVH một cách chặt chẽ và đồng bộ đã tạo ra diện mạo mới cho phong trào.

Trong báo cáo tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (khóa IX) về kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2006 – 2010, nêu rõ: Các chỉ tiêu về xây dựng ấp, khu phố, xã, phường văn hóa đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh có 982 ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, đạt 100%, vượt 10% so chỉ tiêu Nghị quyết; 115/164 xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa, đạt 70,12%, vượt chỉ tiêu 20%. Tuy nhiên, chỉ tiêu về xây dựng gia đình văn hóa mới có 320.851 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 92%, thấp hơn Nghị quyết 6%.

Cùng với việc xây dựng ấp, khu phố, xã, phường đạt chuẩn văn hóa, Tỉnh ủy Bến Tre đã có chỉ thị xây dựng huyện Châu Thành trở thành huyện văn hóa. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 11/14 tiêu chí và đang ra sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại để được công nhận là huyện văn hóa đầu tiên của tỉnh trong năm 2011.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa. Cấp ủy các cấp xem đây là công việc thường xuyên, liên tục, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đồng thời tiếp tục xây dựng, công nhận thêm danh hiệu văn hóa cho các đơn vị, địa phương đạt chuẩn, bảo đảm đúng thực chất. Trong năm 2011 này, toàn tỉnh mở đợt tổng kiểm tra, nâng chất các danh hiệu văn hóa, tập trung vào gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; phấn đấu đến cuối năm 2012, toàn tỉnh đạt 98% gia đình văn hóa.

 

HP – Cinet/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác