Bến Tre xây dựng ấp, xã văn hóa hướng tới xây dựng nông thôn mới

(Cinet)-Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bến Tre có sức lan tỏa nhanh, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng; góp phần rất lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã xây dựng 982/982 ấp, khu phố văn hóa (đạt 100%) và 111/164 xã, phường văn hóa (đạt gần 68%).

Bến Tre xây dựng ấp, xã văn hóa hướng tới xây dựng nông thôn mới - ảnh 1

Riêng trong năm 2010, tỉnh đã công nhận 23 xã, phường, thị trấn văn hóa (đạt 192% chỉ tiêu năm), góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đã đề ra. Vừa qua, Ban chỉ đạo đã tập trung hoàn thành bước cuối cùng để đề nghị công nhận huyện Châu thành là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn văn hóa, dự kiến sẽ tổ chức lễ đón nhận trong đợt lễ 30-4-2011.

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng ấp, khu phố văn hóa, Bến Tre là một trong những tỉnh dẫn đầu phong trào này ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Rõ ràng ai cũng phải thừa nhận, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ cho các phong trào khác. Cụ thể như: góp phần làm thay đổi bộ mặt ở cơ sở từ nông thôn cho tới thành thị, các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở thờ tự… đều trở nên sạch đẹp, khang trang hơn và văn minh hơn sau khi được công nhận đơn vị văn hóa. Phong trào này còn góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân, như: nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy những giá trị phong tục, tập quán tốt, bài trừ mê tín dị đoan, những hủ tục lạc hậu, nâng cao trách nhiệm của công dân đối với gia đình và xã hội, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, láng giềng đoàn kết giúp đỡ nhau, bà con tích cực xây dựng và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công tác giáo dục, y tế, xã hội, an ninh trật tự qua từng năm đều có chuyển biến tốt. Người dân ngày càng biết chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. Cũng từ phong trào này, các thiết chế văn hóa, như: hội trường, sân chơi, bãi tập vv … ở các địa phương đều được tăng cường đầu tư.               

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng còn những mặt hạn chế, cần khắc phục, như:

 - Một số cấp ủy Đảng và các đoàn thể ở cơ sở chưa nhận thức đúng mức về phong trào, nên trong tổ chức thực hiện phong trào đôi khi còn mang tính hình thức, qua loa, dẫn tới việc danh hiệu sau khi được công nhận không đảm bảo tính bền vững. Có nơi do thỏa mãn với thành tích đã đạt được, không có kế hoạch nâng cao chất lượng các danh hiệu đã đạt.

- Một số nơi do kinh phí có hạn, nên việc đầu tư xây dựng các thiết chế cho ấp, khu phố văn hóa và xã, phường, thị trấn văn hóa chưa đồng bộ hoặc còn thiếu vài thiết chế, nên trong hoạt động gặp khó khăn. Mặt khác, ở một số nơi khi đã có đủ các thiết chế văn hóa rồi lại gặp khó khăn về cơ chế hoạt động, nên dẫn đến tình trạng lãng phí, chưa phát huy hết tác dụng và hiệu quả của nó.

- Công tác quán triệt trong hệ thống chính trị chưa sâu, công tác vận động nhân dân chưa đều khắp, chưa đến nơi đến chốn, nên còn nhiều trường hợp cán bộ, đảng viên chưa nêu gương trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Trong đời sống xã hội, những chuẩn mực văn hóa chưa trở thành nếp nghĩ, cách làm, nếp sống có văn hóa trong từng người dân. Nhiều ấp, khu phố xây dựng qui ước chưa phù hợp với thực tế địa phương, còn mang tính hình thức, sao chép…
Bến Tre xây dựng ấp, xã văn hóa hướng tới xây dựng nông thôn mới - ảnh 2

 Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền. Cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cần nêu cao vai trò gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao kiến thức về văn hóa, về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc, nội dung, chuẩn mực, tiêu chuẩn các danh hiệu văn hóa trong nhân dân, để văn hóa thấm sâu vào từng người, từng nhà, từng cộng đồng dân cư và từng cơ quan, đơn vị, trường học. Bên cạnh đó là việc củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, nội dung đến cơ sở, nhất là chủ trương xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng bộ, liên tục và hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện. UBND tỉnh cần sớm ban hành tiêu chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa kiểu mẫu” để các địa phương hướng tới nhằm nâng cao chất lượng ấp, khu phố văn hóa lên ngang tầm với yêu cầu trong tình hình mới, làm tiền đề cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới.

 

TL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác