Bình Định với công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(Cinet) - Vừa qua, Sở VH,TT&DL Bình Định đã tổng kết hoạt động ngành 6 tháng đầu năm 2009 trình Bộ VH,TT&DL. Trong đó, công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đạt được những kết quả khả quan. Góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người dân trên địa bản tình

Bình Định với công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá - ảnh 1

Để đẩy mạnh và triệt để công tác toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đặc biệt là nâng cao vao trò, nhận thức cho các hộ gia đình, Sở đã xây dựng và Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2009 - 2015; Chương trình hành động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nông ngiệp, nông thôn và nông dân. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2009 đối với 2 địa phương trong tỉnh (phường Đống Đa, thàh phố Quy Nhơn và xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân). Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2009 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam”, đồng thời phát hành bộ sách “Các kiến thức chung về gia đình” đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục giữ vững và phát triển theo hướng đi sâu vào chất lượng, hiệu quả thiết thực. Các huyện, thành phố đã hoàn thành việc bình chọn, xếp loại và công nhận các danh hiệu văn hóa. Kết quả trong năm 2008: toàn tỉnh có 318.395/336.967 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 94,48%), có 293.559 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 87,11% tổng số hộ); Có 979/1.111 khu dân cư đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa (đạt tỷ lệ 88,11%), qua kiểm tra, bình xét: có 423 làng, thôn, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa (đạt tỷ lệ 38,07%).

Về phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, tính đến năm 2008 có 1.222 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 78%). Qua bình xét, có 59 đơn vị được bảo lưu giữ vững danh hiệu đơn vị, công nhận 09 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị (2007 - 2008). Tính đến năm 2008, đã có tổng cộng 729 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 47% tổng số đơn vị).

Phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa được quan tâm triển khai một cách chặt chẽ, có trọng tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 26/159 xã, phường, thị trấn đã tiến hành Lễ phát động đăng ký xây dựng (đạt tỷ lệ 16,35%). Qua bình xét, có 03 xã được bảo lưu giữ vững danh hiệu xã văn hóa, công nhận 02 xã đạt danh hiệu xã văn hóa (2006 - 2008).

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2008 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2009, đồng thời biểu dương khen thưởng cho 24 gia đình văn hóa, 14 làng, khu phố văn hóa và 18 đơn vị văn hóa có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 5 năm (2004 - 2008) trong toàn tỉnh.

Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh, năm 2008 số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,5% tổng số dân, số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 17,5% tổng số gia đình.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác