Bình Dương: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư” ngày càng đi vào chiều sâu

(Cinet) - Vừa qua, UBMTTQ tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc phúc tra, công nhận các danh hiệu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2009.

Theo đánh giá của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2009 được mở rộng, nâng cao chất lượng và việc bình xét, phúc tra công nhận các danh hiệu GĐVH; khu ấp VH, tiên tiến cũng đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Kết quả này sẽ tạo tiền đề để năm 2010, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” sẽ đạt được kết quả cao hơn nữa.
Theo đó, đầu năm, toàn tỉnh có 96,62% hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH); 242/557 khu ấp đăng ký danh hiệu khu ấp VH (43,45%); 266/557 khu ấp đăng ký danh hiệu khu ấp tiên tiến (47,76%). Qua phúc tra cuối năm 2009, toàn tỉnh có 172.080/196.178 hộ đạt danh hiệu GĐVH, (đạt 87,71%); 194/557 khu ấp VH (34,82%); 158/557 khu ấp tiên tiến (28,36%).


TT (Tin từ BD)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác