Bình Dương với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, 10 năm qua (2000-2010) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Bình Dương đã thu được những kết quả đáng mừng, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh.

10 năm qua, đặc biệt từ đầu năm 2009, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: hướng dẫn tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào; triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương, kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hóa, xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, in ấn và cung cấp cho Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh các biển mẫu, bảng chấm điểm GĐVH, khu, ấp tiên tiến văn hóa, khu ấp văn hóa; tổ chức các đoàn phúc tra, xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Các huyện, thị trong toàn tỉnh đã có những sáng tạo trong việc lồng ghép tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh Bình Dương đã tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp, bà con lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và vận động nhau thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, NSVM trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc và văn minh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 312/557 khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Có 557/557  đã xây dựng mô hình CLB phòng, chống tội phạm; 506 khu dân cư có “Hòm thư tố giác”, “Đường dây nóng… để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm. Chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội đã được tăng cường phối hợp thực hiện. Năm 2009, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời 1.213 vụ vi phạm. Về trật tự, an toàn xã hội có 38 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và ma túy. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỉnh đã đầu tư 856 triệu đồng bằng nguồn kinh phí của Nhà nước để trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, đầu tư xây dựng 319 căn nhà công vụ cho giáo viên, 89/89 xã trạm y tế có bác sỹ.

Đến năm 2009, toàn tỉnh có 189.767/196.936 GĐVH; 266/557 khu, ấp tiên tiến; 242/557 khu, ấp văn hóa; 1.073 đơn vị văn hóa…

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng đến cơ sở, thu hút các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Tại các CLB thể thao, số người đến tập luyện ngày càng đông. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 525 CLB TDTT, có 89/89 xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập TDTT; tỉnh đã nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thể dục dưỡng sinh. Số người tập thể dục thường xuyên tính đến cuối năm 2009 đạt tỷ lệ 25% so với tổng số dân. Các địa phương và ngành giáo dục; công đoàn viên chức và công đoàn các doanh nghiệp đã tổ chức được 309 cuộc thi đấu các môn thể thao. Số gia đình thể thao chiếm tỷ lệ 17,3% trên tổng số hộ.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Năm 2009 có 3.612 gương người tốt, việc tốt, được biểu dương trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 557 khu dân cư; có 176 hộ gia đình, 27 tập thể Ban vận động khu phố, ấp, 10 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Dương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm qua là nền tảng và động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác