Bình Dương: Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Dương quyết định đưa thêm danh hiệu "Khu nhà trọ văn hóa" vào nội dung thi đua thực hiện phong trào năm 2011 với chỉ tiêu có 20% khu nhà trọ được công nhận danh hiệu này.

Theo Ban chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, công nhân lao động ở các khu nhà trọ chưa được quan tâm đầy đủ trong cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " ở khu dân cư, trong khi toàn tỉnh hiện có 18.522 chủ nhà trọ với 446.278 phòng trọ và cho 636.842 người thuê ở trọ (chiếm hơn 1/3 dân số của tỉnh). Để việc vận động nhóm đối tượng này có hiệu quả, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các địa phương tập trung vận động các chủ nhà trọ vào sinh hoạt ở các Câu lạc bộ (CLB) chủ nhà trọ, tuyên truyền phổ biến nội dung và vận động các chủ nhà trọ thực hiện tốt các tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa"; kiểm tra đốc đốc các CLB thực hiện và tổ chức xét công nhận danh hiệu, khen thưởng vào dịp cuối năm. Do đây là nội dung mới nên các địa phương tập trung thực hiện trước ở những nơi hoạt động chủ nhà trọ, CLB nhà trọ đã có nền nếp để rút kinh nghiệm nhân ra các đối tượng còn lại. Việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu "Khu nhà trọ văn hóa" sẽ được tiến hành cùng với việc đăng ký và xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Khu phố, ấp văn hóa" hàng năm. Có 4 tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Khu nhà trọ văn hóa", gồm: chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; môi trường cảnh quan sạch đẹp; đời sống văn hóa tinh thần lành lạnh, phong phú; có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.


Theo TTXVN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác