Bình Lục (Hà Nam): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng văn hóa

(Cinet) – Những năm qua, phong trào xây dựng Làng văn hóa (LVH) – trọng tâm của phong trào TDĐKXDĐSVH - trên địa bàn huyện Bình Lục (Hà Nam) đã có bước phát triển mới cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Bình Lục (Hà Nam): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Làng văn hóa - ảnh 1

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2012, toàn huyện đã có 171 thôn, làng được công nhận danh hiệu Làng văn hóa các cấp, đạt 68,1%; trong đó, có 04 xã đã hoàn thành 100% số thôn, làng đạt danh hiệu LVH. Toàn huyện có 04 thôn được vinh dự công nhận là LVH điểm của tỉnh.

Thời gian qua, hầu hết các thôn, làng trên địa bàn huyện đều giữ vững và phát huy được danh hiệu Làng văn hóa. Trên 90% số hộ dân có đời sống kinh tế ổn định và phát triển. 100% thôn, làng có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (được duy trì thường xuyên; cảnh quan môi trường được đảm bảo theo tiêu chí sạch làng, sạch xóm, không để xảy ra dịch bệnh. Các hương ước, quy ước Làng văn hóa thường xuyên được bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương trong từng giai đoạn cụ thể nên đã được nhân dân đồng tình và nghiêm túc thực hiện. Tình hình tổ chức việc cưới, việc tang và hoạt động lễ hội trên địa bàn đang dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm, bảo đảm vệ sinh theo đúng quy định. Nhiều hoạt động “Tương thân tương ái” được phát huy… Tỷ lệ hộ nghèo ở các LVH nhờ đó đã giảm thấp hơn so với bình quân chung của cả huyện, có làng tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3 - 5% hộ.

Với 06 nội dung cụ thể, thiết thực như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phát huy quyền làm chủ ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cộng đồng dân cư; chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh… Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Bình Lục đã trở thành một cuộc vận động rộng lớn và mang tính toàn dân, toàn diện; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân trong việc thực hiện khẩu hiệu “Nhà nước và nhân cùng làm văn hóa’, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cho mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư để văn hóa thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội; khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí cộng đồng, vươn lên làm chủ bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Tin từ HN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác