Bình Thuận: Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng thôn, khu phố văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Bình Thuận.Tuy nhiên trong thời gian gần đây công tác này có dấu hiệu chậm lại, một số đã được công nhận thôn, khu phố văn hóa nhưng không duy trì được chuẩn trong các năm sau.

Bình Thuận: Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở - ảnh 1

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu phấn đấu là trong năm 2010 mỗi xã, phường, thị trấn phải xây dựng thêm 1 thôn, khu phố văn hoá, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên từng địa bàn dân cư.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 127 xã, phường, thị trấn. Riêng  Phan Dũng (Tuy  Phong), Phan Lâm (Bắc Bình) là 2 xã đồng bào dân tộc đã phát động xây dựng xã văn hoá, do vậy còn lại 125 xã, phường, thị trấn phải xây dựng thêm cho được 125 thôn, khu phố văn hóa trong năm 2010 này.

Để đạt được chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa cơ sở các cấp cần phải xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và  chỉ đạo tổ chức phải thật sâu sát, quyết liệt. Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức sinh hoạt các văn bản hướng dẫn bình xét và công nhận thôn, khu phố văn hóa, qua đó nắm rõ, đầy đủ các nội dung tiêu chí xây dựng thôn khu phố văn hóa để triển khai chọn thôn, khu phố phù hợp tập trung xây dựng trong năm 2010.

Đối với các địa bàn dân cư đã có các thôn, khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa, thì tiếp tục rà soát chọn một thôn, khu phố nổi bật để tiếp tục đầu tư thành thôn, khu phố văn hóa điển hình năm 2010. Đồng thời chỉ đạo các thôn, khu phố còn lại, nhất là các thôn, khu phố mới được công nhận năm 2009 tiếp tục nâng cao chất lượng, phấn đấu duy trì đạt và giữ chuẩn danh hiệu thôn, khu phố văn hóa.

Đối với các thôn, khu phố được chọn điểm xây dựng, nhưng không đảm bảo các tiêu chí theo quy định và chưa được công nhận trong năm 2009, cần có biện pháp cụ thể dồn sức tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc ở các nội dung tiêu chí cụ thể; trong đó chú ý về tỷ lệ hộ nghèo, vệ sinh môi trường, tỷ lệ sinh con thứ 3, vi phạm tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự…

 Đối với các địa bàn dân cư chưa có thôn, khu phố được công nhận thì rà soát chọn một thôn, khu phố có khả năng (đã đạt được một số tiêu chí), tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ, định kỳ kiểm tra tiến độ, phấn đấu đạt được các tiêu chí còn lại để được công nhận vào cuối năm 2010.

 Nhiệm vụ xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn có thêm một thôn, khu phố văn hóa phải đảm bảo 5 nội dung, tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt cần tập trung lưu ý và xử lý tháo gỡ những khó khăn về giảm tỷ lệ hộ nghèo, về vệ sinh môi trường, về bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Ban vận động xây dựng thôn khu phố văn hóa được chọn làm điểm cần có biện pháp triển khai cụ thể, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng chủ trương xây dựng thôn, khu phố văn hóa trên địa bàn mình sinh sống. Đồng thời Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn cần tăng cường phổ biến kinh nghiệm, kiểm tra, đôn đốc ban vận động thôn, khu phố tổ chức khắc phục những nội dung, tiêu chí còn tồn tại để sớm đạt được kết quả theo quy định.

 

Theo BT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác