Bình Thuận: Kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH

Những năm gần đây, phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục phát triển sâu rộng ở khắp địa bàn trong tỉnh. Thông qua hoạt động của phong trào, những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa các dân tộc được phát huy, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Bình Thuận: Kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Theo Quyết định 2820/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020. Phát huy và kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2006 - 2010, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào với nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình từng vùng, miền. Thông qua đó tập trung xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần tương thân, tương ái; hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2011 toàn tỉnh có 355 thôn, khu phố văn hóa, tăng 87 thôn, khu phố so với năm 2010. Có thể nói phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, xóa bỏ được những tập tục lạc hậu, tình trạng mê tín dị đoan, ma chay, cưới hỏi; hướng mọi người đến những giá trị văn hóa tiên tiến, văn minh và giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Phải nhìn nhận rằng sự thay đổi đó có được một phần từ chính sự thay đổi nhận thức của người dân, cùng với các thiết chế văn hóa, thể thao được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đã tạo bước chuyển mới cho phong trào. Sự chênh lệch khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, miền núi với đồng bằng dần được thu hẹp.

Quá trình tổ chức thực hiện phong trào dù kết quả trên là không thể phủ nhận, nhưng đâu đó tính hình thức vẫn còn. Trong một lần họp cuối năm ở khu phố, chúng tôi đã nghe rất nhiều ý kiến của nhân dân trong việc xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “khu phố văn hóa”. Không thể có chuyện “gia đình văn hóa” mà con cái nheo nhóc không được đến trường. Và càng không nên để xảy ra việc một “khu phố văn hóa” mà tình trạng cờ bạc, số đề nhan nhản như cơm bữa. Theo lý giải của chính quyền thì trong đợt kiểm tra của cấp trên, khu phố đều đạt đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định. Chúng tôi không trách cứ hoặc đổ lỗi cho cơ quan chấm điểm, xét công nhận, nhưng ít ra chính quyền ở cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra hơn nữa. Nếu cần thiết có thể thu hồi danh hiệu đã trao, bởi lẽ chính người dân của khu phố còn chưa đồng tình thì e rằng có điều bất ổn đằng sau danh hiệu “khu phố văn hóa”. Việc xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa” dĩ nhiên “thoáng” và đơn giản hơn “khu phố văn hóa” bởi ít chỉ tiêu hơn. Một “gia đình văn hóa” đạt danh hiệu nếu chấp hành đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước, đóng góp đầy đủ các phong trào do địa phương phát động, không vi phạm pháp luật là có thể đạt danh hiệu. Tuy nhiên đối với “khu phố văn hóa” để được công nhận danh hiệu không hề đơn giản, với rất nhiều tiêu chí cụ thể. Chỉ cần trong khu phố có người sinh con thứ 3 hoặc dính vào tệ nạn xã hội… xem như bị loại ngay.

Một vấn đề tồn tại bấy lâu nay nữa đó là trong tổ chức ma chay việc đốt vàng mã, rải giấy vàng bạc trên đường của nhiều hộ chưa được thực hiện nghiêm túc. Vẫn biết đây là vấn đề tâm linh, đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân nên thay đổi rất khó. Tất nhiên phải cần thời gian để thay đổi một thói quen, nên chăng các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hạn chế và tiến tới chấm dứt việc rải giấy vàng bạc trên đường khi đưa tang. Và coi đây là một trong những quy định của việc xét tặng danh hiệu “khu phố văn hóa”. Một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước khi được triển khai rất cần sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Do đó công tác tuyên truyền, vận động là hết sức quan trọng, được vậy phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ thực sự đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Theo BT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác