Bình Thuận: Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) – Vừa qua, tại Thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2011-2013) trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2013 nhận Bằng khen của UBND tỉnh. (Ảnh: Báo Bình Thuận)Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2013 nhận Bằng khen của UBND tỉnh. (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VHTTDL tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; các đơn vị, làng, khu phố, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2013.

Báo cáo kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh cho thấy: Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cùng sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, trong giai đoạn 2011-2013, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được những kết quả ghi nhận. Cụ thể là các phong trào: Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư”; xây dựng Gia đình văn hóa; xây dựng Thôn–Khu phố văn hóa; xây dựng Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện đạt chuẩn văn hóa; xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường-thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng Cơ sở thờ tự và Dòng tộc văn hóa; phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào học tập, lao động, sáng tạo… đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 270.000 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,8%; phát động xây dựng được 703 thôn – khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 99,7%...

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cùng các hoạt động khác đã mang lại kết quả tích cực như: đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế. Tuy phong trào có bước phát triển theo chiều rộng song chưa thực sự bền vững, chưa đồng đều giữa các địa phương. Việc bình xét và công nhận các danh hiệu phong trào có lúc, có nơi thực hiện chưa nghiêm túc và có tính chiếu lệ, nhất là đối với các danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn - khu phố Văn hóa...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, thời gian tới, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bình Thuận cần bám sát hơn nữa sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch sát thực tế; thực hiện phong trào gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quy chế dân chủ cơ sở, nội dung xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động quần chúng, nhân rộng mô hình hay, công tác xã hội hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào...

Cũng tại hội nghị, 18 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2013 đã được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen.

Tin từ BT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác