Cần Thơ: Những kết quả ghi nhận trong phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự phối hợp khá chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trong 6 tháng đầu năm 2011, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Về Phong trào xây dựng Xã, Phường, Thị trấn; Ấp, Khu vực văn hoá: Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn các danh hiệu VH trong toàn thể nhân dân, thông qua các buổi tập huấn, họp dân, họp tổ nhân dân tự quản… Phát động các phong trào, vận động nhân dân cùng tham gia, như: Xây dựng cầu, đường nông thôn; vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp; xây dựng các thiết chế VH, các pa nô tuyên truyền… Đến nay, có 6/8 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành báo cáo sơ kết quá trình xây dựng đạt danh hiệu VH và đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Về phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” và phong trào “Người tốt việc tốt”:

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân nhân thực hiện các tiêu chuẩn “Gia đình VH”, “Người tốt việc tốt”. Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả thực sự của “Gia đình VH” để góp phần xây dựng môi trường VH cho từng thành viên trong gia đình và xây dựng gia đình hòa thuận, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, các nhóm, như: CLB gia đình VH; CLB đờn ca tài tử; CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình… nhằm góp phần tạo sân chơi, địa điểm sinh hoạt lành mạnh tại địa phương… Phối hợp với các ban, ngành tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6) và biểu dương các gia đình VH tiêu biểu ở các cấp.

Về xây dựng thiết chế văn hóa:

BCĐ phong trào các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đầu tư xây dựng các thiết chế VH, như: Xây dựng 03 Nhà VH cấp xã, 15 Nhà thông tin cấp ấp, hệ thống pa nô tuyên truyền, thư viện, phòng đọc sách, phòng truyền thống…

Đến nay, toàn thành phố có: 502 Nhà thông tin cấp ấp; 39 Nhà VH cấp xã; 2/9 có Trung tâm VH cấp huyện; 8/9 thư viện cấp huyện; 59 thư viện, phòng đọc sách cấp xã; 12 phòng đọc sách ở chùa Khơme...

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 234.378/254.009 số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình VH (đạt 92,27%); 531/627 số Ấp, KV đạt danh hiệu Ấp, Khu vực văn hoá (84,69%); 35/85 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã phường, thị trấn văn hoá (đạt 41,18%).

Từ những kết quả đã đạt được trong phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm, ngành VHTTDL Cần Thơ đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm 2011, cụ thể là:

Một là: Tập trung chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn VH năm 2011. Trong đó, tập trung hướng dẫn, kiểm tra 8 đơn vị như: Phường An Nghiệp; phường Trà Nóc; phường Long Hưng; phường Ba Láng; phường Thạnh Hòa; xã Trường Thành; xã Thới Đông; xã Vĩnh Trinh.

Hai là: Tổ chức khảo sát, xếp loại các xã, phường, thị trấn VH năm 2011 vào tháng 11/2011. Hướng dẫn các quận, huyện tổ chức kiểm tra xếp loại các ấp, khu vực VH, trong tháng 10/2011.

Ba là: Phối hợp với các ban, ngành liên quan công nhận danh hiệu “Gia đình VH”, “Người tốt việc tốt” vào tháng 11/2011.

Bốn là: Phối hợp các ngành liên quan xây dựng Kế hoạch “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn TP Cần Thơ.

Năm là: Tiếp tục biên tập và phát hành bản tin đời sống văn hóa, phối hợp Báo Cần Thơ xây dựng chuyên trang về phong trào TDĐKXDĐSVH.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác