Chợ Gạo (Tiền Giang): Phát triển sâu rộng phong trào TDĐKXDĐSVH

Từ năm 1998, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai đồng loạt trên qui mô cả nước.

Tại Chợ Gạo, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng  góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 5 ngày càng đi vào đời sống xã hội. Điều đó thể hiện qua số lượng các gia đình văn hóa ngày càng nhiều, số ấp - khu phố văn hóa ngày càng tăng và đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, tình hình an ninh trật tự xã hội cũng như cảnh quan môi trường chung của nhiều địa phương trong huyện Chợ Gạo ngày càng đổi mới theo chiều hướng tích cực. Đó chính là những kết quả rõ nét nhất mà nhiều người con xa xứ khi trở về Chợ Gạo đều có thể cảm nhận sự đổi thay của quê hương Chợ Gạo anh hùng sau 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Cảm nhận sự đổi thay của huyện Chợ Gạo không chỉ thể hiện trên những con số ấn tượng như có 39.847/44.303 hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hoá, chiếm 89,41%; có 118/135 ấp - khu phố, 03 xã văn hoá (Bình Phục Nhứt, Thanh Bình, Phú Kiết); 123/139 ấp, khu phố văn hóa; có 60/73 cơ quan, 54/56 trường học đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,43%; xây dựng 24 cơ sở thờ tự, 01 công viên, 03 chợ và 04 con đường văn hóa; ra mắt 18 xã, 01 thị trấn, 20 cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự; 18/19 xã - thị trấn, 01 cơ quan, 02 trường học được công nhận đơn vị lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm; có 135/135 ấp, khu phố được công nhận khu dân cư tiên tiến, đạt 100% trong đó có 115 khu dân cư tiên tiến 05 năm liền; có 43.911 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chiếm 18,3% so dân số, (tăng 20,09% so với năm 2000), có 118 ấp, khu phố và 03 xã được công nhận đơn vị có phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.... mà còn thể hiện chất lượng cuộc sống của người dân ở những ấp - khu phố, xã văn hóa được nâng lên rõ rệt.

Nền kinh tế của huyện tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm, trong đó nông - ngư nghiệp tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,2%; thương mại - dịch vụ tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng thời gian lao động ở nông thôn thông qua các phong trào "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp, góp phần tạo ra sản lượng lương thực hàng năm hơn 150.000 tấn.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, đặc biệt là mạng lưới giao thông nông thôn đến nay khá hoàn chỉnh. Hệ thống giao thông nông thôn gắn với hệ thống thủy lợi được phát triển khá đồng bộ, các ấp đều đảm bảo xe ô tô lưu thông được, nhiều tuyến đường vào ấp được nâng cấp, trong đó xã Hoà Tịnh có hơn 70% đường nhựa, đường liên xóm, khu dân cư được trải bê-tông phục vụ đi lại thuận tiện cho nhân dân và giao lưu hàng hóa. Đời sống của nhân dân được nâng lên, thể hiện rõ qua thu nhập bình quân đầu người từ mức 3.800.000 đồng vào năm 2000, tăng lên mức 14.117.000 đồng/người/năm (tương đương 743 USD)vào năm 2009.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt - việc tốt và các mô hình sản xuất- kinh doanh đạt hiệu quả, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm tại địa phương. Chính vì thế, từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 1999 huyện còn 3.271 hộ nghèo), qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", huyện đã giảm hộ nghèo xuống còn 2.723 hộ, chiếm 5,7% tổng số hộ dân trên địa bàn. Ngoài ra, các tiêu chuẩn khác của đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được quan tâm và thực hiện tốt như phong trào văn nghệ quần chúng, đờn ca tài tử, các đội nhóm, câu lạc bộ văn nghệ - thể dục thể thao ngày càng phát triển và hoạt động thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân địa phương. Môi trường cảnh quan chung ở các ấp, khu phố ngày càng khang trang sạch đẹp, tỷ lệ hộ dân có sử dụng nước sạch và xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh đều đạt tỷ lệ trên 80%, tỷ lệ đường giao thông được tráng nhựa hoặc đổ bê tông ở các ấp, khu phố văn hóa đều đạt trên 80%; tình hình an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, tình làng nghĩa xóm được củng cố, nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Chợ Gạo đã đi vào đời sống của người dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Theo TG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác