Chợ Mới (Bắc Kạn) với cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC

Với chủ trương tiếp tục mở rộng và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXD ĐSVH, Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đã kiên trì vận động và phát huy sức mạnh tòan dân thực hiện hiệu quả 10 mục tiêu và 6 nội dung của cuộc vận động.

Chợ Mới (Bắc Kạn) với cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC - ảnh 1

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã phát triển rộng khắp ở tất cả 16 xã, thị trấn và 165 khu dân cư trong toàn huyện. Các khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong quan hệ ứng xử. Kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gia đình sống hòa thuận, xóm làng, khu phố xanh sạch đẹp. Tăng cường đoàn kết kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Ngay từ đầu năm 2011, Mặt trận Tổ quốc huyện đã triển khai đến 16 xã, thị trấn đăng ký khu dân cư không có tệ nạn xã hội; khu dân cư không có tội phạm ma túy, không có người vi phạm pháp luật. 60 khu dân cư đăng ký danh hiệu khu dân cư tiên tiến; 8.137 hộ đăng ký gia đình văn hóa; 38 làng đăng ký làng văn hóa; 103 đơn vị đăng ký đơn vị văn hóa.
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra công tác thực hiện 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” tại các xã Bình Văn, Cao Kỳ. Hướng dẫn 16 xã, thị trấn thực hiện đề án về tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc cận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.
Đồng thời phối hợp thực hiện tốt các chương trình lồng ghép với các ngành chức năng, nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào như “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình dân số, gia đình, trẻ em… Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ và các phong trào phối hợp khác.
Vận động nhân dân địa phương tích cực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã kiện toàn xong Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ trực tiếp cây con giống cho hộ nghèo từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2013, theo đó hỗ trợ 300 con lợn cho các hộ nghèo.
Đến nay, toàn huyện vẫn còn 1.776 hộ nghèo, chiếm 19,35%; 1.588 hộ cận nghèo chiếm 17,3%. Do đó, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực nhằm tạo việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, đã huy động được 2,8 triệu đồng, 50kg thóc giống, 180 ngày công giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh neo đơn.
Đồng chí Hoàng Thị Bích Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Mới cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong xây dựng khu dân cư điểm và nhân ra diện rộng. Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2011 cho 27 tập thể, 32 cá nhân ở cấp huyện; 13 tập thể, 13 cá nhân cấp tỉnh có thành tích tốt trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương./.

Theo BK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác