Chợ Mới (Thái Nguyên): Những kết quả ghi nhận trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012

(Cinet) – Năm 2012, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện Chợ Mới đã góp phần vào việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

Có được kết quả trên đây, trước tiên phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trong huyện. Cùng với đó, công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện phong trào được chú trọng từ huyện đến cơ sở, nhờ đó, vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp và Ban Vận động thôn, bản, tổ phố không ngừng được nâng cao.

Phong trào đã từng bước được nâng cao về chất lượng, nhiều làng văn hoá giữ vững danh hiệu được công nhận hàng chục năm nay, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Việc đăng ký, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công nhận làng, bản, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới luôn đảm bảo chất lượng.

Cùng với thực hiện các nội dung của phong trào, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng. Các đám cưới, đám tang, lễ hội từ thị trấn đến vùng sâu vùng xa được tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, bước sang năm mới 2013, huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu có 34 thôn, bản đạt danh hiệu làng văn hóa; 80% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bằng sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với nhiều hình thức phong phú; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Tin từ TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác