Chư Prông (Gia Lai) với phong trào TDĐKXDĐSVH

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Chư Prông, Gia Lai có nhiều cụm dân cư tiên tiến, bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, 100% số thôn, làng trên địa bàn huyện đã được định canh, định cư.

Chư Prông (Gia Lai) với phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Số hộ khá và giàu tăng nhanh; số hộ nghèo giảm trên 3%/năm; tỷ lệ nhà tạm giảm trên 5%/năm. Các trục đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, nhà cửa của nhân dân được xây dựng đổi mới từng ngày. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, hệ thống phát thanh- truyền hình phủ sóng trên địa bàn 100%; 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã; 55% thôn, làng, tổ dân phố xây dựng được nhà rông, hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng. Điện lưới đã được kéo đến hầu khắp các thôn, làng. Trẻ em đến độ tuổi đi học được đến trường đạt 98%. Đến nay, toàn huyện có 66 khu dân cư tiên tiến, đạt tỷ lệ 38,2%. Trong những năm qua, trên địa bàn không để xảy ra các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; trẻ em được tiêm chủng mở rộng đạt gần 100%.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường, trong bố trí nơi ăn, chốn ở, trong sử dụng nguồn nước. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trung bình cứ 6 hộ đã có một giếng nước. Nhiều khu dân cư đã xây dựng được trung tâm xử lý nước sạch, cung cấp nước cho hàng trăm hộ gia đình trong cộng đồng, như tại làng Gà (xã Ia Boòng), làng Bạc 1 (xã Ia Phìn), làng Ngó (xã Ia Pia)...

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện luôn được triển khai thực hiện một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong năm 2009, Ban Chỉ đạo đã tổ chức tuyên truyền được 513 cuộc, với 29.015 lượt người tham dự. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Các vụ khiếu kiện vượt cấp, kéo dài được hạn chế; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay đã có 171/173 thôn, làng, tổ dân phố xây dựng được hương ước. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức có nhiều tiến bộ. Số chi bộ Đảng đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 70%; các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả. Các đối tượng chính sách được quan tâm.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tích cực vào sự phát triển đi lên của địa phương. Kinh tế của huyện có bước phát triển mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, vững mạnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 14%. Mức thu nhập bình quân 10 năm qua được nâng lên 2,5 lần (thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 10,5 triệu đồng/năm); 100% thôn, làng được định canh, định cư; 65% số hộ được sử dụng nước sạch; hơn 90% số hộ được sử dụng điện; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp đạt 98%; tháng 12-2009, huyện đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục THCS. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, mạng lưới y tế các cấp ngày càng hoàn thiện.

 

Theo GL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác