Chương Mỹ (Hà Nội): Biểu dương 136 gia đình, đơn vị văn hóa tiêu biểu

Ngày 24/6, UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010) và biểu dương 136 gia đình, làng, cơ quan văn hóa tiêu biểu.

Sau 10 năm thực hiện phong trào, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở Chương Mỹ có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu như năm 2001, toàn huyện chỉ có 51% số hộ, 8,9% số làng đạt danh hiệu văn hóa thì đến nay đã có 82% số hộ, 34% số làng đạt và giữ vững danh hiệu này.

Ngoài thực hiện tốt việc tang, việc cưới hỏi… theo nếp sống mới, huyện cũng đã thành lập CLB Gia đình văn hóa dành cho người dân tộc thiểu số ở thôn Đồng Ké, xã Trần Phú; CLB Gia đình văn hóa dành cho các hộ làm nghề thủ công ở thôn Quan Châm, xã Phú Nghĩa... tạo sự phát triển bền vững của phong trào từ cấp cơ sở.

 

Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác