Cục Văn hóa cơ sở triển khai kế hoạch công tác năm 2012

(Cinet) - Chiều ngày 16-1 , Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 (ảnh minh họa)Nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào TDĐKXDĐSVH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 (ảnh minh họa)

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái cũng tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tại đây, các đại biểu cũng đã nghe và trao đổi về báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Theo báo cáo, năm 2011 Cục Văn hóa cơ sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả khá toàn diện. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức tốt các hoạt động sự nghiệp như: quảng cáo, tuyên truyền, văn học, thiết chế văn hóa cơ sở, nghệ thuật quần chúng, nếp sống văn hoá... Từ đó, công tác quản lý nhà nước được tăng cường và đẩy mạnh theo hướng hoàn thiện.

Xác định công tác tuyên truyền, cổ động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, phong phú như: phát động cuộc thi sáng tác, triển lãm tranh cổ động, phát hành hàng vạn áp phích ảnh, tuyển tập tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền lồng ghép, gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương.

Trong năm 2011, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với các đơn vị giám sát tình hình thi hành Pháp lệnh Quảng cáo, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Quảng cáo. Công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn được thường xuyên và có hiệu quả.

Thời gian vừa qua, công tác xây dựng nếp sống văn hóa đã có sự chuyển biến tích cực. Cục Văn hóa cơ sở cũng từng bước xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các văn bản quản lý của ngành như Thông tư quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… đồng thời tham mưu tham mưu Lãnh đạo Bộ VHTTDL ban hành và trình Chính phủ nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế cần giải quyết như: Các thiết chế văn hóa ở địa phương còn thiếu đồng bộ, các hình thức sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí ở nhiều cộng đồng dân cư còn nghèo nàn, một số nơi thiếu cơ sở hoạt động văn hoá phục vụ cộng đồng và điểm vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em. Công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội còn xảy ra nhiều sai phạm; tình trạng vi phạm về quy chế quảng cáo vẫn còn tiếp diễn…

Từ những tồn tại đó, Cục Văn hóa cơ sở cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012. Cụ thể, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt cần chú trọng hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý để kịp thời ban hành, triển khai, hướng dẫn thực hiện ở các địa phương; tập trung xây dựng các Đề án, dự án đảm bảo đúng tiến độ tạo sự chuyển biến căn bản trong quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý, chuyên môn cho cán bộ ở cơ sở; tiếp tục đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế, từ các nguồn lực của xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cũng chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở cần chú trọng một số vấn đề như: khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức; tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa các ngành, các địa phương và các cấp trong quản lý nhà nước; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành có năng lực và trình độ; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên phạm vi cả nước…

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác