Đà Bắc (Hòa Bình): Những kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đà Bắc đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Những năm qua, huyện đã duy trì thường xuyên các nội dung tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện các chuẩn mực gia đình văn hóa. Gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể như: “xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “gia đình Cựu chiến binh gương mẫu”; “Gia đình 6 chuẩn mực”..., phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu. Các hộ gia đình quan tâm nhiều hơn tới thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy ước của xóm làng.

Cùng với đó, người dân tại các xã, thị trấn, xóm, bản, khu phố trên địa bàn toàn huyện luôn tích cực ủng hộ đóng góp tiền của cũng như công sức nhằm xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương. Tính đến năm 2010, toàn huyện đã xây dựng được 132/163 nhà văn hóa thôn, bản, trong đó, kinh phí hỗ trợ Nhà nước 1.276 triệu đồng, còn lại do nhân dân địa phương đóng góp bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng và tiền mặt với tổng trị giá 4.376 triệu đồng. Bên cạnh đó, các phong trào, chương trình do Nhà nước phát động như cứng hóa đường giao thông nông thôn, toàn dân làm giao thông, thủy lợi cũng được người dân hăng hái tham gia.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất được các hội, đoàn thể phát động đến hội viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều gia đình không chỉ là tấm gương về chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hương ước, quy ước của làng, xóm mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế đã được BCĐ phong trào huyện Đà Bắc biểu dương, khen thưởng.

Hàng năm, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thồng, Hội Phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc và phòng - chống bạo lực gia đình. Hội thi đã thu hút được đông đảo gia đình từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia. Đồng thời, huyện duy trì hoạt động của Câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt tại xã Tu Lý.

Bằng những việc làm cụ thể, năm qua, toàn huyện có gần 70% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phát huy kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2012-2017, Đà Bắc phấn đấu đạt mục tiêu tuyên truyền, vận động 100% hộ đăng ký tham gia xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó có từ 85 – 90% số hộ giữ vững và phát huy gia đình văn hóa.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác