Đại Phúc (Bắc Ninh) với phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chinh quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, CVĐ TDĐKXDĐSVHƠKDC trên địa bàn phường Đại Phúc (thành phố Bắc Ninh) đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Phong trào đã góp phần vào quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời tạo điều kiện để người dân phát huy tính dân chủ, tự giác đóng góp công sức, trí tuệ, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày thêm ổn định và phát triển.

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đại Phúc và khối đoàn thể thành viên thường xuyên chú trọng việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương gắn với triển khai thực hiện quy chế “MTTQ phường giám sát thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, MTTQ phường Đại Phúc xây dựng chủ đề lồng ghép tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, kết hợp đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tiêu biểu là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”… Qua đó tạo sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên rõ rệt; việc thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội luôn được chú trọng, đề cao tính tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời bảo tồn gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương. Hầu hết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được hòa giải ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất các vụ việc đưa lên cấp trên giải quyết.

Đến nay, toàn phường đã xây dựng và đưa vào sử dụng 10/11 nhà văn hóa khu dân cư; năm 2010 có 3.920/3.925 hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 10/11 khu dân cư tiên tiến, 4 khu phố được công nhận khu văn hóa cấp thành phố.

Trong công tác vận động quần chúng, MTTQ phường luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phối hợp tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu ngành nghề dịch vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của địa phương về thương mại dịch vụ nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh việc quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người già cô đơn, tàn tật, học sinh nghèo vượt khó… Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng nhân dịp lễ tết trị giá gần 20 triệu đồng. Phối hợp với các ngành chức năng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt của khối đoàn thể thành viên, tạo diễn đàn lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giúp Đảng ủy, UBND phường đưa ra những nghị quyết sát thực, hợp lòng dân.

HP (tin từ BN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác