Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hà Tĩnh

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở  Hà Tĩnh - ảnh 1
Sinh hoạt cộng đồng tại địa phương
(Cinet)- Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
Để thực hiện thành công phong trào này, trước hết là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng việc kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị….
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Các hoạt động mang tính chất quần chúng này đã và đang tạo ra những sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng trong mọi thành phần kinh tế tham gia. Chính nhờ các cuộc giao lưu, hội diễn văn nghệ này đã tạo không khí đầm ấm, phấn khởi, đoàn kết và học hỏi lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào văn nghệ của tỉnh và tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, lối sống cho người dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và góp phần thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư. Hoạt động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được chăm lo phát triển bền vững theo hướng xã hội hóa, góp phần đáp ưng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân.
Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh còn tập trung xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, chú trọng đầu tư nguồn lực về vật chất và con người cho các hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở. Toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ các tổ chức, tập thể, cá nhân, lồng ghép với các chương trình, dự án để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở các cấp, nâng cấp, xây dựng các công trình văn hóa - thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân có nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập…
Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở  Hà Tĩnh - ảnh 2
Không chỉ tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa...
Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở  Hà Tĩnh - ảnh 3
...tỉnh Hà Tĩnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho
người dân. Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong tháng 9 vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014 và ra mắt Văn phòng Ban Chỉ đạo theo Quyết định 2358/QĐ-UBND. Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo có những nhiệm vụ chính như: Tham mưu, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo; các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo chuyên đề phong trào TDĐKXDĐSVH. Xây dựng và phối hợp xây dựng các văn bản chỉ đạo; đầu mối liên hệ và phối hợp các hoạt động chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH. Kiểm tra việc thực hiện phong trào và đôn đốc Ban Chỉ đạo phong trào huyện, thị, thành phố về công tác chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, theo ủy quyền của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất nội dung, tiêu chí, cơ chế chính sách, chủ trương, giải pháp tăng cường chỉ đạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác phong trào TDĐKXDĐSVH. Thường trực giải quyết và trình Ban chỉ đạo tỉnh giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về phong trào TDĐKXDĐSVH.
Được biết, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nội dung, 7 phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp chặt chẽ với việc thực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020”, trong đó chú trọng đến việc huy động xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
T.T
Ảnh: internet
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác