Điểm sáng trong xây dựng Làng văn hóa ở Nam Định

(Cinet) - Được công nhận là “Làng văn hóa” từ năm 1999, từ đó tới nay, trong suốt hơn 10 năm qua, thôn Sa Nhì (xã Trực Nội, huyện Trực Ninh) luôn giữ vững danh hiệu này. Sa Nhì đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng Làng văn hóa của Nam Định.

Ở Sa Nhì, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nếp sống văn hóa đều được chi bộ, các đoàn thể và nhân dân địa phương cụ thể hoá bằng những phong trào, việc làm thiết thực. Từ việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào, đến việc xây dựng quy ước làng văn hoá và được phổ biến đến từng hộ dân.

Cùng với xây dựng làng văn hóa, Sa Nhì triển khai xây dựng gia đình văn hoá gắn với các mục tiêu: giảm nghèo, tổ chức lao động, sản xuất - kinh doanh đạt năng suất, hiệu quả; thực hiện kế hoạch hoá gia đình; gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; năng động, sáng tạo áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, phát triển nghề truyền thống.

Nhờ đó, đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn ngày càng ổn định và phát triển; nhiều hộ nông dân đã tập trung phát triển kinh tế gia đình theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại, kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ khí, nghề mộc đạt hiệu quả cao.

Năm 2011, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chi bộ thôn đã họp, thảo luận và đề ra nghị quyết thực hiện tốt mục tiêu xây dựng xóm nông thôn mới, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, kết hợp với phong trào tự nguyện hiến đất của nhân dân để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Đến tháng 3/2012, Sa Nhì đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, trong đó, các hộ dân trong thôn đã hiến hơn 29.000m2 đất; nạo vét, đào đắp trên 5.000m3 kênh mương cấp II, cấp III; bê tông hóa gần 2.000m đường dong, ngõ xóm với kinh phí 560 triệu đồng; hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng trị giá trên 60 triệu đồng.

Từ quá trình xây dựng, cải tạo các công trình phúc lợi, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, thắt chặt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Các thiết chế văn hóa trong thôn được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Kết quả, sau nhiều năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, người dân Sa Nhì luôn coi trọng giữ gìn, vừa phát huy các giá trị thuần phong mỹ tục quê hương, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường… Công tác DS-KHHGĐ được thực hiện có hiệu quả. Nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho các gia đình chính sách.

Với những kết quả đã đạt được, Sa Nhì trở thành một trong 14 thôn của tỉnh Nam Định giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” trong suốt hơn mười năm qua. Đây thực sự là điểm sáng văn hóa cần phát huy và nhân rộng của tỉnh Nam Định.

Tin từ NĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác