Điện Biên Phủ: Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gặp nhiều khó khăn

(Cinet) - Vừa qua, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Điện Biên Phủ đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào năm 2009. Đến nay, công tác triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Điện Biên Phủ còn nhiều vướng mắc.

Điện Biên Phủ: Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gặp nhiều khó khăn - ảnh 1

 

Được triển khai trên địa bàn tỉnh đã 10 năm, song nếu đánh giá một cách khách quan thì năm 2009 phong trào thu được kết quả nhảy vọt với những con số thật ấn tượng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa có 56.200 gia đình đạt danh hiệu văn hóa; phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa có 793 thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa có 830 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Cùng với đó là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa cũng thu được kết quả đáng ghi nhận...

 

Tại Báo cáo kết quả hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh thẳng thắn chỉ ra 7 tồn tại làm ảnh hưởng hiệu quả của phong trào, mà nguyên nhân một phần là do phong trào mới chỉ phát triển ở những xã vùng thấp, những nơi có điều kiện kinh tế còn những xa vùng sâu vùng xa, phong trào chưa có sự chuyển biến tích cực; nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng của phong trào đối với đời sống còn nhiều hạn chế. Để khắc phục hạn chế này, cần nhất và quan trọng nhất chính là mỗi người dân và mỗi người được giao chủ trì bình xét các tiêu chí văn hóa hãy suy nghĩ thật khách quan trước khi quyết định đúng đặt bút tự chấm điểm cho gia đình mình và cộng đồng ở khu dân cư.

 

TT (Tin từ ĐBP)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác