Đô Lương (Nghệ An): Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH

Hơn 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH), huyện Đô Lương (Nghệ An) đã đạt được những kết quả rõ rệt, chất lượng phong trào đã tạo ra diện mạo mới ở địa bàn dân cư, từng cơ quan, đơn vị.

Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Để đạt được kết quả đó, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức lễ đón, rước các danh hiệu văn hoá tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và trở thành ngày hội thực sự của các dòng họ, xóm làng.

Từ đó, góp phần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 25.517 gương người tốt, việc tốt về xây dựng đời sống văn hoá được khen thưởng. Xác định gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt sẽ góp phần vào việc tạo nên xã hội tốt, do đó, Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu và trực tiếp chỉ đạo các xã, thị thường xuyên quan tâm tới việc xây dựng gia đình văn hoá. Chất lượng, số lượng gia đình văn hoá ngày càng tăng.

Trong 10 năm qua, toàn huyện có 304.260 lượt gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Danh hiệu gia đình văn hoá trở thành một tiêu chí để bình xét thi đua cho mọi người, mọi gia đình. Số lượng các đơn vị đăng ký ngày càng tăng, chất lượng của các làng được công nhận ngày càng cao. Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn huyện Đô Lương đã có 113/366 làng được công nhận Làng văn hoá.

Qua kiểm tra thực tế tại các làng xóm đã được công nhận danh hiệu, kết quả cho thấy các xóm, làng đã có sự chuyển biến không ngừng về mọi mặt. Quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được nâng cao, tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm trong cộng đồng. Các quy ước, hương ước được phát huy thực hiện tốt.

Phong trào xây dựng danh hiệu dòng họ văn hoá trên địa bàn huyện Đô Lương đã trở thành điển hình cho toàn tỉnh. Hiện phong trào này được Ban Chỉ đạo tỉnh khen ngợi và nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh. Từ năm 2000 đến nay, Đô Lương có 227 dòng họ được công nhận danh hiệu Dòng họ văn hoá cấp huyện. Các dòng họ với việc xây dựng dòng họ văn hoá, quỹ khuyến học đã động viên, khích lệ các thành viên trong việc xây dựng gia đình văn hoá.

Đồng chí Lê Văn Lương-Phó trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện cho biết: Phát động phong trào TDĐKXDĐSVH được gắn với việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ; phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội; các vấn đề môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội..., do đó, đã huy động được sức mạnh và sự tham gia của từng người, từng gia đình, từng tập thể và cả cộng đồng dân cư. Phong trào thực sự là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đô Lương.

 

Theo NA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác