Đồng bào dân tộc Khmer (Trà Vinh) với Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Những năm gần đây, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh nói chung, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Khmer, các cấp, các ngành đoàn thể của Tỉnh Trà Vinh đã phối hợp chặt chẽ và triển khai có hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống văn hoá mới ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng bào dân tộc Khmer (Trà Vinh) với Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - ảnh 1

Để cuộc vận động có chiều sâu và phát huy hiệu quả bền vững, tỉnh Trà Vinh đã chú trọng đầu tư nguồn kinh phí của Trung ương, cũng như ngân sách địa phương xây dựng các thiết chế văn hóa tại các vùng có đồng bào Khmer sinh sống, cùng với đó là phát huy hiệu quả nguồn nội lực trong dân nhằm ưu tiên phát triển vùng đồng bào Khmer theo phương châm xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Nhờ vậy, bên cạnh việc ổn định, nâng cao đời sống kinh tế thì đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào Khmer đang có sự chuyển biến rõ nét theo chiều hướng tích cực. Xuất phát từ đặc thù trong phong tục, tập quán của đồng bào Khmer là nhà chùa Phật giáo đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng phum sóc, nên ngành văn hoá thông tin của Trà Vinh đã phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.Trên cơ sở những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer, vận dụng sáng tạo để lồng ghép 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", thời gian qua ở Trà Vinh đã xây dựng, tôn tạo được 141 chùa phật giáo Khmer trong tỉnh thành những điểm văn hoá cho đồng bào Khmer tại các phum sóc. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hầu hết trong số những ngôi chùa này đã được trùng tu tôn tạo khang trang, đẹp đẽ hơn, xây dựng chùa thành những điểm văn hoá có trang bị hệ thống truyền thanh, có ti vi, tủ sách báo.vv... để nhà chùa đảm nhận tốt vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hoá tinh thần mang tính cộng đồng của phum sóc. Đội ngũ các vị sư sãi, Archar cũng được vận động, bồi dưỡng kiến thức để trở thành những người tiên phong trong việc kết nối cộng đồng Khmer phát triển kinh tế, văn hoá, xoá đói giảm nghèo, phát triển giáo dục ...

Có thể thấy, đối với đồng bào Khmer, ở đâu được sự đồng tình hưởng ứng và tiên phong của sư sãi nhà chùa thì phong trào quần chúng sẽ phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh việc đầu tư để nhà chùa đảm nhiệm vai trò trung tâm sinh hoạt văn hoá tinh thần của phum sóc, tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng các thiết chế sinh hoạt văn hoá thông tin, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo động lực đẩy nhanh việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Chính nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa Mặt trận và ngành văn hoá, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đã đạt được những thành tựu đáng kể, các phum sóc đều có hệ thống giao thông nông thôn thuận tiện, hơn 60% tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, hơn 80% hộ dân được sử dụng nước sạch, gần 70% hộ có tivi và các phương tiện khác. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dân số kế hoạch hoá gia đình, chống suy dinh dưỡng trẻ em... đều được tiến hành một cách có hiệu quả ở các phum sóc trong tỉnh. Đã có nhiều khu dân cư đạt danh hiệu tiến tiến và đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Điển hình như: ấp Trà Kim, ấp Trà Cú, ấp Trì Phong của huyện Châu Thành. Song song với việc xây dựng các điển hình tiên tiến, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể còn chú trọng vận động nhân dân chống lại các biểu hiện văn hoá thiếu lành mạnh, văn hoá ngoại lai độc hại vẫn lén lút xâm nhập cộng đồng qua biên giới Tây Nam và các hủ tục lạc hậu khác. Đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, các loại hình văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer được ngành văn hoá chú trọng sưu tầm và bảo tồn, phát huy như nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, thơ ca dân gian... Các lễ hội được tổ chức ngày càng qui mô lớn hơn, chất lượng cao hơn, phong phú hơn. Bên cạnh đó tỉnh còn xây dựng được bảo tàng văn hoá dân tộc Khmer ngay trong khu văn hoá du lịch liên hoàn Chùa Âng - Ao bà Om, trưng bày hàng trăm hiện vật thể hiện truyền thống đoàn kết chiến đấu, bản sắc văn hoá của đồng bào Khmer. Những thành tựu của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" của Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ổn định và nâng cao đời sống người dân, kiện toàn hệ thống chính trị ở địa phương, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tạo nên tích đặc thù của văn hoá dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trong nền văn hoá Việt Nam đa dạng, thống nhất.

Những giải pháp để nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa của đồng bào Khmer

Quá trình thực hiện cuộc vận động ở Trà Vinh vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại. Đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí dành cho công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong vùng đồng bào Khmer còn sử dụng nguồn ngân sách địa phương, mang tính phân bổ bình quân mà chưa có sự đầu tư tập trung mang tính ưu tiên của ngân sách Trung ương. Trong khi đó, đây là những vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên nếu không có sự ưu tiên trong đầu tư sẽ dẫn đến tình trạng tụt hậu so với các vùng Khmer khác. Đội ngũ cán bộ người Khmer Nam bộ làmcông tác văn hoá, nhất là đội ngũ cán bộ tuyến cơ sở có tỷ lệ chưa đào tạo còn cao, vì vậy, công tác tổ chức điều hành, quản lý các hoạt động văn hoá thông tin cũng như các phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Số lượng văn hoá phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết Khmer còn thiếu nhiều so với nhu cầu, chất lượng chưa cao, nên có một số văn hoá phẩm bằng ngôn ngữ Khmer từ Campuchia được nhập lậu vào trong vùng Khmer với số lượng và nội dung khó kiểm soát được.

Bà Má Thị Hà, Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: Các ngành chức năng và nhất là Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch có sự quan tâm nhiều hơn, ưu tiên hơn cho các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, vì đây thường là tỉnh nghèo, ngân sách thấp. Khắc phục tình trạng ngân sách chi cho công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, từ đó mới thực hiện quyền bình đẳng về văn hoá đối với các dân tộc anh em trong cả nước.
Cũng từ thực tiễn xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh cho thấy, cần nhận thức đúng và phát huy ở mức cao nhất vai trò trung tâm sinh hoạt văn hoá tinh thần đối với cả phum sóc của nhà chùa Phật giáo tiểu thừa. Cùng với đó là quan tâm xây dựng các cơ quan đầu mối có chức năng sản xuất, phát hành văn hoá phẩm bằng ngôn ngữ, chữ viết Khmer như Đài phát thanh, truyền hình, Nhà xuất bản, báo chí, trung tâm sản xuất và phát hành phim ở khu vực các tỉnh có đông đồng bào Khmer với sự phong phú về chủng loại, dồi dào về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ văn hoá của đồng bào Khmer Nam bộ. Trường Đại học Cần thơ nên mở thêm khoa Văn hoá Dân tộc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đào tạo văn nghệ sĩ là người Khmer, đáp ứng yêu cầu cho trước mắt và lâu dài./..

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác