Đồng Tháp: Phối hợp xây dựng đời sống văn hoá trong nông dân giai đoạn 2012-2015

(Cinet) - Mới đây, Sở VHTTDL và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã nhất trí thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào văn nghệ, thể thao và phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong nông dân giai đoạn 2012-2015.

Theo đó, việc phối hợp thực hiện gồm các nội dung sau:

Tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khóm, xã văn hoá; Xây dựng đời sống văn hoá nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; Phổ biến rộng rãi kết quả, kinh nghiệm cách làm hay trong công tác xây dựng đời sống văn hoá nông thôn; Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận để mọi người cùng góp công, góp của tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, ưu tiên tập huấn cho cán bộ Hội cấp cơ sở về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá nông thôn.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao nông dân: Xây dựng và duy trì các mô hình hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, truyền thống ở nông thôn; Tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về văn nghệ, thể dục, thể thao; Tổ chức các Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi thể thao, các giải bóng chuyền, bóng đá nông dân vào ngày truyền thống và dịp lễ lớn; Vận động và hướng dẫn hội viên nông dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện thể chất của nông dân; Tham gia đầy đủ các cuộc hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao và các giải thể thao nông dân toàn quốc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ VHTTDL tổ chức.

Sở VHTTDL và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng nhất trí phân công rõ trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ về đời sống tinh thần của nông dân, xây dựng đời sống văn hoá nông thôn, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa Hội Nông dân và Ngành VHTTDL trong công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác