Đồng Tháp xây dựng đời sống văn hóa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được triển khai thực hiện từ tháng 6-1995 tại Đồng Tháp, đây là tiền đề quan trọng để tiến đến thực hiện phong trào xây dựng khóm, ấp văn hóa (Làng văn hóa) một cách xuyên suốt.

Những năm qua, việc tổ chức thực hiện cuộc vận động được các cấp, các ngành đồng tâm, hiệp lực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực ở cộng đồng dân cư. Nội dung cuộc vận động ngày càng được phát triển đa dạng và phong phú, nhất là các hoạt động tương trợ, chăm lo bồi dưỡng sức dân, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tự quản, huy động và khai thác mọi nguồn lực, ra sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hiệu quả của cuộc vận động đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống các loại tệ nạn xã hội tiếp tục được phát huy, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, cán bộ ngày càng sát dân, trọng dân, từ đó góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tránh được bệnh cửa quyền, quan liêu, nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền, cùng chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa bàn khu dân cư, xây dựng xóm làng yên vui, hòa thuận, đời sống dân trí tiến bộ, nền kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp vươn lên tầm cao mới.

Qua 15 năm phong trào đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện trên các lĩnh vực: tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm khá nhanh, năm 1995 là 18,65%, đến năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,72%; cất mới, hỗ trợ cất mới được 27.006 căn nhà tình thương, sửa chữa được 13.043 căn nhà cho người nghèo, với tổng số tiền tương đương 200 tỷ đồng; đã có 76 xã, phường, thị trấn và 2 huyện, 1 thị xã hoàn thành việc xóa nhà tạm bợ, dột nát cho người nghèo được ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp Bằng ghi công. Phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua hầu hết các địa phương, đơn vị đã tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng hình thức tích cực đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tăng dần theo từng năm, đã huy động trên 70 tỷ đồng, xây dựng 7.892 căn nhà tình nghĩa, tặng 2.103 suất nuôi dưỡng và nhận phụng dưỡng suốt đời 152 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, đến nay trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách, vượt chỉ tiêu và vượt kế hoạch đề ra trước 2 năm. Để xây dựng cuộc sống bình yên, phòng chống các tệ nạn xã hội, toàn tỉnh đã thành lập 144 Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng và củng cố 8.893 tổ dân phòng, 233 đội dân phòng với 3.972 đội viên, mở 169 hòm thư tố giác tội phạm, lập 87 đường dây nóng, quần chúng đã cung cấp 17.597 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đã có 50/144 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đặc biệt, việc xây dựng GĐVH là một trong những nội dung quan trọng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, số lượng các hộ đăng ký xây dựng GĐVH đến năm 2008 đạt 98,7% so với tổng số hộ trên toàn tỉnh. Kết quả bình xét có đến 269.798 hộ đạt chuẩn GĐVH, chiếm tỷ lệ 87,68% (tăng gấp 14 lần so với năm 1995), trong đó có 67.612 hộ GĐVH 5 năm liên tục, 576 hộ gia đình được các cấp khen thưởng. Hiện toàn tỉnh đã có 657 khóm, ấp đăng ký xây dựng khóm, ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, số khóm, ấp phúc tra công nhận đạt chuẩn khóm, ấp văn hóa đều tăng thêm hàng năm. Hầu hết các khóm, ấp trong tỉnh đều tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với thời điểm kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Nội dung ngày hội luôn đổi mới, phong phú, thiết thực, trang nghiêm và long trọng, được đông đảo các tầng lớp quần chúng tham dự, đây còn là dịp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng khóm, ấp văn hóa. Việc xây dựng công sở văn hóa cũng được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, điều đó đã góp phần phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng lề lối làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả, năng suất, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và thực hành theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tránh nhũng nhiễu, phiền hà dân, thực hiện NSVM nơi công sở. Qua thực hiện phong trào có 1.099 đơn vị, cơ quan, tổ chức các cấp đạt chuẩn công sở văn hóa, đạt tỷ lệ 88%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; nội dung của phong trào xây dựng khóm, ấp văn hóa đã đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu của người dân nên phong trào đã sớm đi vào cuộc sống một cách bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh và kết hợp những kinh nghiệm thực tiễn vận dụng sáng tạo vào thực tế, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở Đồng Tháp sẽ phát huy hiệu quả ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Theo Cuc VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác