Đồng Văn (Hà Giang): Kết quả sau 15 năm thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995. Đến nay, say 15 năm, cuộc vận động này đã đem lại những kết quả hết sức thiết thực tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).

Đồng Văn (Hà Giang): Kết quả sau 15 năm thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC - ảnh 1

Các tầng lớn nhân dân ở khu dân cư đã đổi mới nhận thức, phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tích cực vươn lên xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện cuộc vận động này, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, thành phần gồm: UBND, MTTQ huyện, ngành VH – TT vàcác đoàn thể. Sau 15 năm thực hiện cuộc vận động, MTTQ, các đoàn thể thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác như: thành lập nhóm phụ nữ nghèo giúp nhau làm kinh tế gia đình, thanh niên lập nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, cựu chiến binh xoá đói giảm nghèo, công nhân viên chức lao động giỏi, sáng tạo, đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện. Năm 2009, bình quân lương thực đạt 346 kg/ người/ năm, tăng 138 kg/người/ năm so với năm 1995; thu nhập bình quân đạt 6,42 triệu đồng/ người/ năm, tăng 4,92 triệu đồng/ người/ năm so với năm 1995. Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 xuống còn 35 % (giảm 42,8% so với năm 2005), đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Sự đoàn kết các dân tộc được củng cố, tình làng nghĩa xóm gắn bó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Trong lĩnh vực đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của cuộc vận động, khối đại đoàn kết các dân tộc của huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống ngô lai vào gieo trồng trên 60% đất trồng ngô, nâng tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt trên 22.000tấn, tăng 5.500 tấn so với năm 2005 ; nhân dân đã tăng hệ số sử dụng đất trồng xen canh gối vụ các cây trồng khác để nâng cao thu nhập như : Đậu tương, khoai tây, tam giác mạch, đại mạch, chè, cải dầu, hoa hồng, thảo quả, óc chó... Đến năm 2009 diện tích gieo trồng đậu tương đạt trên 2.000 ha, 295,2 ha chè, 48,75 ha thảo quả, 24,1 ha hoa hồng, 10 ha cây óc chó, 557,5 ha cây ăn quả... Với tinh thần tích cực vươn lên để xóa đói, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, đến nay toàn huyện có 6.900 hộ có từ 2 - 3 con trâu, bò; 1.910 hộ có từ 3 - 5 con trâu, bò; 275 hộ có từ 6 - 15 con trâu, bò; 15 hộ có trên 20 con trâu, bò.

Với tinh thần "Lá lành đùm bọc lá rách, lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều”, ở khu dân cư đã có nhiều hình thức giúp đỡ nhau phát triển sản xuất như: Cho vay giống cây trồng; giống vật nuôi; vật tư, phân bón không tính lãi để giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi, nhiều mô hình kinh tế hộ đa dạng và có hiệu quả, đến nay có 2.423 hộ có mức thu nhập từ 8 - 24 triệu đồng/ năm. Điển hình như hộ gia đình ông Vừ Sé Cơ, xã Má Lé; ông Vàng Dũng Sử, xã Sủng Là; ông Vàng Chá Sèo xã Sà Phìn, ông Hoàng Sèo Thoòng, thị trấn Phố Bảng; bà Lương Thị Làn, thị trấn Đồng Văn... có mức thu nhập bình quân từ 30 - 60 triệu đồng/ năm.

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái”, chăm lo giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, với nhiều phong trào thiết thực, cụ thể các cấp, các ngành và nhân dân trong khu dân cư đãhỗ trợ vật chất cho 130 gia đình gặp hoả hoạn, thiên tai, tương đương 338,6 triệu đồng. Quyên góp ủng hộquỹ “Ngày vì người nghèo” được 651.523.000đ, đã hỗ trợ làm 130 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (Ủy ban MTTQ tỉnh 70 nhà, MTTQ huyện 60 nhà), phối hợp các đồn Biên phòng hỗ trợ làm 10 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” và hỗ trợ cho 120 hộ nghèo ăn tết, quyên góp ủng hộ người cao tuổi nghèo trong huyện được 19,017 triệu đồng. Ngoài ra nhân dân còn đóng góp nhiều vật liệu, ngày công giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn về phát triển kinh tế, xóa nhà tạm, trị giá trên 30 tỷ đồng, nhờ đó nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có chỗ ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất. Các lĩnh vực như : Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, giữ gìn các thuần phong mỹ tục trong nhân dân. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, phát triển TD-TT, thực hiện chính sách dân số. Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy vai trò trách nhiệm của ban công tác Mặt trận, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát của MTTQ... cũng được Ban chỉ đạo cuộc vận động chú trọng thực hiện một cách triệt để.

Có thể nói, qua 15 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả cao. Cuộc vận động đã tác động tích cực và trở thành một phong trào thi đua rộng khắp ở khu dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá,xã hội, an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội; nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước

 

Theo HG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác