Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt"

(Cinet) - Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt" đã tiến hành xây dựng được 128 tụ điểm văn hóa, Nhà văn hóa tại 42 tỉnh trong cả nước. Đây là điểm hoạt động văn hóa ở làng, bản, buôn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã trở thành những điểm sáng văn hóa thu hút đông đảo đồng bào đến sinh hoạt.

Dự án

Vừa qua, tại TP.HCM, Cục VHCS (Bộ VH,TT&DL) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt".

Dự án “Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa là một trong những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa – thông tin, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại những địa bàn trọng điểm, góp phần mang ánh sáng văn hóa đến với đồng bào các dân tộc.

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện (Giai đoạn 1: 2003 – 2005, Giai đoạn 2: 2006 – 2010), Dự án "Xây dựng một số làng, bản, buôn văn hóa ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt" đã tiến hành xây dựng được 128 tụ điểm văn hóa, Nhà văn hóa tại 42 tỉnh trong cả nước. Đây là điểm hoạt động văn hóa ở làng, bản, buôn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đã trở thành những điểm sáng văn hóa về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Các hoạt động lễ hội truyền thống về văn hóa, thể thao thường xuyên được tổ chức, đội ngũ văn hóa cơ sở có năng lực được củng cố. Các phong trào hoạt động quần chúng ở nông thôn được duy trì. Đặc biệt, các tụ điểm văn hóa không chỉ là nơi để đồng bào các dân tộc đến giao lưu văn hóa, thể thao mà còn là nơi học tập cộng đồng của đồng bào. Đây còn là nơi học nghề, tập huấn công tác khuyến nông, nơi phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến với đồng bào.

 

K.A

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác