Duy trì và phát triển thiết chế văn hoá cơ sở

(Cinet)-Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong giai đoạn từ 2000 - 2011 thiết chế văn hoá cơ sở và phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng luôn được duy trì đều đặn và phát triển mạnh mẽ.

Duy trì và phát triển thiết chế văn hoá cơ sở - ảnh 1

Theo các nhà quản lý văn hóa ở các địa phương, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân ở cơ sở rất phong phú và đa dạng. Có thể quy tụ các hoạt động này thành một số loại hình như: Thông tin, tuyên truyền; hoạt động câu lạc bộ; đọc sách báo; giáo dục truyền thống; văn nghệ quần chúng; xây dựng đời sống văn hóa; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã, đơn vị văn hóa; tổ chức vui chơi giải trí, thể dục - thể thao và các dịch vụ văn hóa xã hội.

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có bốn cấp: tỉnh, huyện, xã và thôn làng. Đó là cơ sở và điều kiện để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn hóa. Những hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa đã góp phần tích cực, tạo nên thành công trong cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' và phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, làng, xã văn hóa.

Việc xây dựng Thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng không chỉ tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mà qua đó còn nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân. Đây là một trong những chủ trương, chính sách văn hoá lớn của Đảng và Nhà nước và cũng là nội dung trọng tâm của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Hầu hết các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Ngân sách nhà nước ở các địa phương đã đầu tư và hỗ trợ 743 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở (trong đó cấp tỉnh 340 tỷ đồng, cấp huyện 254 tỷ đồng, cấp xã 140 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác thực hiện xã hội hoá trong việc xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở phát triển mạnh mẽ, nhân dân đã đóng góp 1.400 tỷ đồng xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao.

Đến nay, trên cả nước đã có 4.663 xã có nhà văn hoá, sân thể thao; 38.543/99.658 thôn có nhà văn hoá, sân thể thao; 6.770 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhà văn hoá; 7.365 có khu vui chơi giải trí; 8.177 có phòng truyền thống và 215 có đội văn nghệ quần chúng.

Phong trào văn hoá, văn nghệ và TDTT quần chúng ở cả khu vực nông thôn, đô thị và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được duy trì, phát triển. Tại hầu hết các địa phương và tổ chức công đoàn ở các cấp đều tổ chức các hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao. Trên 12 triệu người tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng và sinh hoạt CLB. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" phát triển mạnh mẽ, thu hút trên 17 triệu người luyện tập TDTT thường xuyên.

Trong 10 năm qua, trên cả nước, tổng số thôn có nhà văn hoá, sân thể thao là 51.628; tổng số xã có nhà văn hoá, sân thể thao là 7.974; tổng số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên là 17.604.085 lượt người.
Duy trì và phát triển thiết chế văn hoá cơ sở - ảnh 2

Thực tế cũng cho thấy, các trung tâm văn hóa làng, thôn, ấp, bản đã thật sự trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa quen thuộc của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở và hiện tại đã phát triển rộng khắp nhất là ở các địa bàn nông thôn, miền núi.

Đặc biệt, trong những năm qua nhiều thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí trẻ em đã được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa và có những điểm vui chơi giải trí hiệu quả. Từ những khu vui chơi quy mô lớn như: Đầm Sen, Suối Tiên, Kỳ Hòa tại TP Hồ Chí Minh, khu Lạc Cảnh Đại Nam tại Bình Dương, Công viên nước Hồ Tây, Công viên Vầng Trăng, Thiên đường Bảo Sơn của Hà Nội, v.v đến các điểm vui chơi nhỏ ở các thành phố. Các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí trẻ em nói trên đã đáp ứng phần nào nhu cầu vui chơi của nhân dân ở các nơi.

Theo ông Trần Minh Chính (Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Bộ VHTTDL), hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa ở cơ sở còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, địa lý, dân số và phong tục tập quán, tín ngưỡng ở các địa phương.

Quan tâm đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống này sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng; thực hiện được quy chế dân chủ, tăng cường đoàn kết nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao”- ông Chính khẳng định.

 

Thành Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác