Gia Bình (Bắc Ninh) nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) - Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã có bước phát triển mới cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Gia Bình luôn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá cộng đồng, để tạo nội lực và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Toàn huyện có 74/74 thôn làng đều xây dựng được quy ước thôn làng văn hoá, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Năm 2010, huyện có 46 làng đạt chuẩn văn hoá, tăng 6 làng so với năm 2009; 56/74 khu dân cư tiên tiến, tăng 6 khu so với năm 2009; 62 cơ quan đạt Công sở văn hoá. Có 21.980 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, tăng 550 hộ so với năm 2009.

Các thiết chế văn hoá ngày càng được tăng cường, phong trào văn hoá văn nghệ được coi trọng và đầu tư đúng hướng. Các xã đều có đội văn nghệ, cũng như các câu lạc bộ cùng nhóm sở thích, hoạt động đa dạng phong phú và có hiệu quả tích cực. Toàn huyện có 221 câu lạc bộ với 7.500 hội viên nòng cốt, đây là những hạt nhân tích cực của phong trào văn hoá ở địa phương.

Việc thực hiện nếp sống mới trong việc hiếu hỷ, lễ hội đã đi vào chiều sâu, thực hành tiết kiệm, văn minh theo đúng các giá trị chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào phổ cập giáo dục, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, 100% các xã - thị trấn, thôn làng có quỹ khuyến học, nhiều dòng họ có quỹ khuyến học. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được quan tâm, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, năm 2010, trên địa bàn huyện có 21 làng không có người sinh con thứ 3, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo thực sự được quan tâm, 100% gia đình chính sách có cuộc sống ổn định. Năm 2010 UBND huyện đầu tư, hỗ trợ xây dựng 293 nhà đại đoàn kết với số tiền 8,4 tỷ đồng, ủng hộ quỹ Ngày vì người nghèo đạt 150% kế hoạch. Phong trào bảo vệ an ninh thôn xóm trở thành phong trào xã hội có sức lan toả lớn. Từ những mô hình điểm gia đình, dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội, hiện nay toàn huyện có 37/74 thôn không có ma tuý, 53/74 thôn không có tội phạm hình sự, có 40 dòng họ tham gia ký cam kết xây dựng mô hình gia đình, dòng họ không tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

 

TH (tin từ BN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác