Gia Bình (Bắc Ninh): Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2011

(Cinet) - Vừa qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã tổ chức tổng kết phong trào năm 2011.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ, phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2011 trên địa bàn huyện Gia Bình đã đạt được một số kết quả ghi nhận: Việc thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ và đón nhận các danh hiệu thi đua đạt được những kết quả thiết thực. Các đám cưới tổ chức đúng qui định, tiết kiệm; đám tang không còn hủ tục lạc hậu, gọn nhẹ, đã có 7 đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng; lễ hội đúng nghi lễ truyền thống, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu…

Năm 2011, toàn huyện có 56/74 thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 22.258 gia đình đạt gia đình văn hóa, 5/8 xã đăng ký đạt danh hiệu xã văn hóa, 65/77 cơ quan được công nhận công sở văn hóa…

Huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Gia Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp về thực hiện nếp sống văn hóa mới; duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trọng tâm nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xã văn hóa và công sở văn hóa; gắn xây dựng đời sống văn hóa với chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của huyện đề ra đó là, năm 2012 toàn huyện sẽ đạt: 90-95% số hộ đạt 4 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% các thôn đăng ký xây dựng làng văn hóa, 56 thôn trở lên đạt danh hiệu làng văn hóa, 85-90% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn công sở văn hóa, 5 xã trở lên đạt xã văn hóa.

Dịp này, UBND huyện Gia Bình đã khen thưởng cho 137 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2011.

Tin từ BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác