Giải pháp thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2010 tại Bến Tre

(Cinet) - Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2005 – 2010, đã thể hiện rõ sự lớn mạnh của phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tuy nhiên để hoàn thành các tiêu chí của đề án trong giai đoạn tiếp theo cần phải nỗ lực phấn đấu vận động tất cả mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Định hướng tới đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt, với 8 nội dung sau:

Một là: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó trọng tâm và trước hết là xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong xây dựng gia đình văn hóa.

Hai là: Củng cố và phát huy vai trò Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp; lồng ghép chặt chẽ các chương trình, nội dung có liên quan đến cơ sở, tạo ra sự đồng bộ và có hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, mít tinh, họp mặt “Ngày gia đình Việt Nam 28/6” hàng năm.

Ba là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người làm cho các nội dung tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa thấm sâu vào từng người, biến những nhận thức về văn hóa thành nếp sống, lối sống hàng ngày của mọi người, mọi nhà. Tuyên truyền, vận động mọi người có ý thức thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Bốn là: Phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của nhân dân trong xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa. Khơi dậy những tiềm năng trong nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân vừa sáng tạo, vừa hưởng thụ những giá trị văn hóa mới, đồng thời gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Năm là: Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH các cấp tiếp tục triển khai xây dựng, công nhận và nâng chất gia đình văn hóa; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và đề nghị rút bằng công nhận đối với những hộ gia đình văn hóa vi phạm 1 trong 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Sáu là: Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động, triển khai nội dung xây dựng và nâng chất gia đình văn hóa, ấp – khu phố - xã - phường văn hóa cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhằm nâng nhận thức mới về xây dựng đời sống văn hóa trong toàn xã hội, đảm bảo độ bền vững của phong trào.

Bày là: Đầu tư, hỗ trợ lại trang thiết bị cho các ấp - khu phố đã nhận trang thiết bị từ 8 đến trên 10 năm. Trước mắt, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ lại cho 40 ấp – khu phố văn hóa đã nhận trang thiết bị thông tin – văn nghệ từ năm 2000 trở về trước.

Tám là: Hướng dẫn Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH các cấp tổ chức các cuộc liên hoan gia đình văn hóa theo đề án đề ra là: cấp xã 01 năm tổ chức 01 lần; cấp huyện 02 năm 01 lần; cấp tỉnh 04 năm 01 lần.

Với 8 giải pháp trên  Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH kỳ vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu của đề án vào cuối năm 2010.


TT (Tin từ BT)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác