Gò Công Đông (Tiền Giang): Tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) - Qua 10 năm triển khai thực hiện, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Vừa qua, huyện Gò Công Đông đã tổ chức tổng kết 10 năm phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn từ 2000-2010.

Qua 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào đã làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn và nhân dân trong huyện thực hiện tốt việc phát triển và nâng cao chất lượng các cuộc vận động trên địa bàn toàn huyện. Cuộc vận động xây dựng gia đình, ấp - khu phố văn hóa ngày càng được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Tính đến nay, toàn huyện đã có 93,4% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 70/95 ấp - khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 73,68%; 03 xã được tỉnh công nhận xã văn hóa; 98,9% khu dân cư được công nhận khu dân cư tiên tiến... Bên cạnh đó, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng và cơ quan, trường học văn hóa hàng năm có 100% đơn vị đăng ký, từ năm 2008 đến 2009 có 95% đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trong 10 năm qua có 7.237 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện nay xuống còn 7,17%, nhân dân tuân thủ pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp, đã góp phần củng cố hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 10 năm qua đã được UBND huyện trao tặng giấy khen.

 

PP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác