Hà Giang: Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

Năm 2010, công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ở tỉnh địa đầu biên giới Hà Giang có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang, 11/11 huyện, thành phố đã có phòng văn hoá thông tin, được biên chế từ 3 - 7 cán bộ. Toàn tỉnh có 11 đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp, thành lập được 1577 đội văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao mức hưởng thu văn hoá cho nhân dân. Riêng huyện Bắc Quang  có 23 nhà văn hoá xã, 213 nhà văn hoá kiêm trụ sở thôn bản, trong đó nhà nước cấp 1/3 kinh phí, còn lại nhân dân đóng góp sức lao động và hiện vật. Huyện Đồng Văn thu hút hàng chục tỷ đồng tự nâng cấp Cột cờ quốc gia Lũng Cú, thành phố Hà Giang thu hút đầu tư các khu du lịch như: Khách sạn Thiên Thuỷ Vân Hà, du lịch Núi Cấm, Thạch Lâm Viên...  

Hiện nay thư viện của 100% số xã đều có tủ sách pháp luật, các trường học, cơ quan đều có tủ sách riêng. 100% các thôn bản hàng năm được xem phim ít nhất 2 lần. Tỉnh có 1577 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 1000 đội hoạt động thường xuyên. Sự có mặt của các đội văn nghệ này đã góp phần tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Năm 2010 tỉnh đã ra mắt được 17 làng văn hoá du lịch cộng đồng. Hoạt động du lịch của tỉnh đang được đầu tư nâng cấp, có các làng văn hoá du lịch đã được công nhận để đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch.

Hà Giang luôn quan tâm đến xây dựng các phong trào như xây dựng phong trào gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, chú trọng xây dựng gương người tốt, việc tốt tuyên truyền qua Báo, Đài... Báo Hà Giang, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về "gương người tốt, việc tốt”. Bên cạnh đó, tỉnh còn phát động các phong trào "lao động giỏi”, "phong trào vì an ninh tổ quốc", “phong trào xây dựng nông thôn mới”... Trong 10 năm qua tỉnh đã có hơn 350 đơn vị, cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động, Huân chương chiến công; trên 200 cá nhân, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cờ thi đua và trên 500 tập thể, cá nhân được các bộ, ngành, TW tặng Bằng khen, trên 900 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Tính đến năm 2010 toàn tỉnh có 130.031 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, trong đó 54.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; có 324 câu lạc bộ gia đình văn hoá so với năm 2000 tăng 100%. Đến nay đã xét và công nhận 1330 làng đạt chuẩn danh hiệu làng văn hoá tổ, khu phố văn hoá, 2055 hộ gia đình đạt danh hiệu cấp tỉnh; 625 hộ đạt danh hiệu cấp TW. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá đã được triển khai rộng khắp. Phong trào học tập, lao động sáng tạo đã có nhiều cán bộ, công chức viên chức có những đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, có nhiều nông dân cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, sáng tạo trong chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ...

Đồng chí Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường Trực tỉnh ủy cho biết: Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu Hà Giang đã xác định, bên cạnh đời sống vật chất, cần quan tâm đến đời sống văn hoá tinh thần cho đồng bào. Thông qua xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, người dân sẽ nâng cao được nhận thức, ý thức cộng đồng, củng cố niềm tin vào chế độ, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng.

Nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, trong thời tới Hà Giang tiếp tục có những chính sách đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tuyên truyền các phong trào ở cơ sở; có các dự án đầu tư, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở, tạo điều kiện cho mọi hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch có địa điểm tổ chức các hoạt động. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh đến các xã, phường...

 

Theo CPV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác