Hà Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Tại Hội nghị, UBND tỉnh Hà Giang đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2000-2010.

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2010.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tổng kết phong trào ĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2010 tại Hà Giang. Báo cáo nêu rõ, trong 10 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có những bước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, phong trào đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và được diễn ra rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 324 câu lạc bộ gia đình văn hoá, 54.000 gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Toàn tỉnh đã xét công nhận 1.330 làng đạt chuẩn danh hiệu làng văn hóa, tổ khu phố văn hóa. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư" đã trực tiếp góp phần cụ thể hoá Nghị quyết lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khoá VIII về xây dựng và phát triển "Nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Phong trào xây dựng khu dân cư­ tiên tiến đã khơi dậy được truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, tình làng nghĩa xóm đư­ợc phát huy, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở nhiều cụm dân cư­. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá cũng đã được triển khai rộng khắp (đã có gần 600 cơ quan được công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá). Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” từ tỉnh đến cơ sở đã trở thành phong trào rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao đã từng bước phát triển. Phong trào học tập lao động sáng tạo toàn tỉnh trong 10 năm qua được phát động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Toàn tỉnh đã huy động sự tham gia của nhiều công chức, viên chức, sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được trên 15 tỷ đồng để ủng hộ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ tấm lợp, phản nằm, xây dựng nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản.

Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, trong giai đoạn tiếp theo (từ nay đến năm 2015), BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Hà Giang đã đặt ra những mục tiêu cụ thể sau đây:  Phấn đấu 100% các thôn bản đều đăng ký xây dựng Làng văn hóa; 100% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 100% thôn, bản có trụ sở thôn kiêm nhà văn hóa nhân dân; 65% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ,... Đưa phong trào TDĐKXDĐSVH" ngày càng phát triển lên một bước mới, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

PP

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác