Hà Giang với công tác xã hội hóa trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Cinet) - Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thông tin và thể dục thể thao, những năm qua, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chợ phiên là một hoạt động văn hóa của đồng bào vùng cao Hà GiangChợ phiên là một hoạt động văn hóa của đồng bào vùng cao Hà Giang

Về hoạt động biểu diễn văn nghệ thường xuyên:

Để không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cũng như đáp ứng nhu cầu sáng tạo văn hóa của người dân, ngành VHTTDL tỉnh Hà Giang – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của tỉnh ngay từ năm 2007 đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch biểu diễn văn nghệ thường xuyên vào các tối thứ 5 hàng tuần và được mở rộng từ các cơ quan đơn vị đến các huyện, thành phố đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hoá nghệ thuật của đông đảo quần chúng nhân dân và đã đạt nhiều kết quả, ấn tượng mang tính xã hội hoá cao. Trong 10 năm qua đã tổ chức biểu diễn được 150 buổi, phục vụ hơn 225.000 lượt người xem và ước tính mức thực hiện xã hội hoá ở hoạt động này lên tới gần 5 tỷ đồng. Có thể nói mô hình biểu diễn nghệ thuật thường xuyên đã và đang thu được kết quả cao.

Về hoạt động của các Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp cấp huyện, Thành phố:

Từ thực tế địa bàn rộng mà tỉnh chỉ có 01 Đoàn nghệ thuật nên không thể phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị cũng nhu nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Chính  vì vậy  năm 2008 ngành VHTTDL Hà Giang đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang ban hành chủ trương, chính sách thành lập các Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp cấp huyện, Thành phố. Đến năm 2009 với sự hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, 11 huyện, Thành phố trong tỉnh đã xây dựng thành công Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp cấp huyện trên tinh thần xã hội hóa cao.

Về cơ cấu tổ chức: Đoàn  nghệ thuật cấp huyện, thành phố lấy đơn vị Trung tâm văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp huyện, thành phố làm nóng cốt, 01 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm VHTTDL kiêm làm Trưởng Đoàn nghệ thuật. Mỗi Đoàn có từ 30 – 35 diễn viên, trong đó 1/3 diễn viên nòng cốt là cán bộ Trung tâm VHTTDL được hưởng lương từ ngân sách nhà nước 100%, còn lại đa số các diễn viên là những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, cơ sở xã phường của huyện được mời tham gia vào Đoàn. Các Đoàn đều được UBND huyện, Thành phố ra Quyết định thành lập và có tên riêng của từng huyện như: Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng huyện Quang Bình; Đoàn nghệ thuật Hương thảo huyện Vị Xuyên; Đoàn nghệ thuật Hương cam huyện Bắc Quang; Đoàn nghệ thuật Cao nguyên xanh huyện Đồng Văn; Đoàn nghệ thuật hoa lê trắng huyện Mèo Vạc....

Về phương thức hoạt động: Mỗi năm Đoàn được đầu tư từ 200 – 300 triệu đồng để dàn dựng chương trình và được hỗ trợ 100 triệu đồng để thanh tóan công tác phí  và trả phụ cấp cho các diễn viên của các đơn vị khác tham gia vào đoàn (ngoài lương chính được hưởng từ các cơ quan đơn vị, mỗi tháng được trợ cấp từ 400.000 đến 500.000 đồng). Đoàn được trang bị đầy đủ các thiết bị về âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ biểu diễn. Các đoàn hàng năm đều được phép mời các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp trung ương tập huấn nghiệp vụ dựng chương trình như: Đoàn nghệ thuật quân khu II; Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam...

Về hiệu quả hoạt động: Ngay sau khi được thành lập các đoàn đã chủ động dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương đặc biệt là các hoạt động biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Bên cạnh đó các Đoàn còn xây dựng kế hoạch hoạt động biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa đảm bảo người dân một năm được xem hoạt động biểu diễn nghệ thuật từ 6 – 7 lần/năm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cho đồng bào.

Cùng với đó, có thể nói chính hoạt động của các Đoàn nghệ thuật đã khoi lại tinh thần sáng tạo, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại địa phương. Để khẳng định mình các Đoàn nghệ thuật đã không ngừng tìm tòi sáng tạo, sưu tầm các tiết mục văn nghệ dân gian truyền thống của các dân tộc như: múa dân tộc Pà Thẻn, hát then của dân tộc Tày, múa trống hội dân tộc Lô Lô, khèn Mông của người Mông.... góp phần tạo lên sức màu văn hóa đa dạng phong phú làm say đắm lòng người mỗi khi đến với Hà Giang.

Tích cực tham gia các hoạt động với khu vực, Trung ương và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh con người và nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhiều Đoàn nghệ thuật cấp huyện được cử đại diện cho tỉnh Hà Giang tham gia các Liên hoan nghệ thuật không chuyên cấp toàn quốc đều đạt huy chương Vàng, huy chương Bạc như Đoàn nghệ thuật Cánh đồng vàng huyện Bắc Quang; Đoàn nghệ thuật Hương trà miền Tây huyện Xín mần... và để lại ấn tượng đẹp tại các Lễ hội văn hóa Việt – Trung.

Về định hướng phát triển: Nhằm phát huy hơn nữ hiệu quả của các Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp cấp huyện, Thành phố, năm 2009 ngành VHTTDL đã tham mưu cho tỉnh phối hợp với Trưởng Cao đẳng múa Việt Nam tổ chức chương trình liên kết đào tạo diễn viên múa cho các Đoàn. Đến nay khóa 1 đã tốt nghiệp ra trường và các Đoàn đều có nhu càu tiếp nhận để làm hạt nhân của Đoàn.

Để khẳng định chất lượng nghệ thuật của các Đoàn, năm 2010 tỉnh Hà Giang đã tổ chức thành công Liên hoan thử nghiệm các Đoàn nghệ thuật cấp huyện, Thành phố có sự tham gia của 11/11 đoàn nghệ thuật với trên 300 diễn viên và được khẳng định chất lượng nghệ thuật cao như Đoàn nghệ thuật Cao nguyên xanh huyện Đồng Văn; Hương Cam huyện Bắc Quang; Hương thảo huyện Vị Xuyên; Hương trà miền Tây huyện Xín mần...

Phát huy được hiệu quả hoạt động, các Đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp cấp huyện, thành phố vẫn được sự quan tâm của các cấp, các ngành và huy  động được nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ từ nhiều phía.

Về Thực hiện xã hội hóa trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở:

Có thể nói với đặc điểm của một tỉnh còn nghèo việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là thiết chế nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản. Từ thực tế đó để đảm bảo cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng tỉnh Hà Giang đã có chủ trương xây dựng trụ sở thôn bản gắn với Nhà văn hóa thôn bản trên phương thức nhà nước góp vốn, nhân dân góp công. Tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 1010 trụ sở thôn bản kiêm nhà văn hóa thôn bản và 53 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn. Nguồn kinh phí thực hiện cho hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu cho công tác này có huyện Bắc Quang, hiện nay huyện Bắc Quang có 23/23 xã có Nhà sàn văn hóa xã, trong đó nhà nước đầu tư 100 triệu đồng/nhà còn lại là nhân dân đóng góp tới trên 6 tỷ đồng cho 23 nhà sàn văn hóa.

Có thể khẳng định với các giải pháp thực hiện xã hội hoá các hoạt động văn hoá được triển khai đồng bộ, thống nhất nên đảm bảo tính khả thi và đạt kết quả cao.

 

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác