Hà nội : Tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Ngày 20 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội cùng đông đảo các nhân sĩ, trí thức trong các lĩnh vực có liên quan.

Hà nội : Tổ chức Hội thảo giải pháp thúc đẩy cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở - ảnh 1

Hội thảo thu nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu nhằm bổ sung cho Đề tài nghiên cứu "Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" do Bà Đặng Huyền Thái- Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố Hà Nội làm chủ nhiệm.

Phát biểu tại Hội thảo, đa số các đại biểu đều cho rằng, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được tăng cường rộng khắp và thường xuyên hơn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” tạo được những kết quả quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng môi trường sống lành mạnh. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy tốt đẹp, hạn chế, loại bỏ dần những hủ tục, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư, đơn vị làm việc, sinh hoạt. Sự tham gia rộng khắp, tự giác của đông đảo nhân dân tạo nên những nét đẹp mới trong chuẩn mực văn hóa và trong nhân cách con người Việt Nam như: nếp chào cờ đầu tuần nơi công sở, nếp văn minh công sở, gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, đường phố văn hóa, chợ văn minh, gương người tốt việc tốt... Thông qua các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn, tính năng động sáng tạo tham gia xây dựng, hoạt động văn hóa được phát huy mạnh hơn, nhiều nét đẹp đạo đức, văn hóa được hình thành nhiều hơn, góp phần hạn chế, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội, giữ vững sự nghiệp phát triển xã hội.

Để thúc đẩy cộng đồng dân cư xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, theo các đại biểu, trong thời gian tới, mặt trận các cấp chú trọng công tác kiểm tra, sơ, tổng kết điển hình tiên tiến. Trong kiểm tra cần đổi mới, cải tiến sao cho phù hợp với tình hình mới, sát thực tế địa phương, hướng về cơ sở nhưng không làm phiền cơ sở; cần làm tốt công tác bình xét các danh hiệu văn hóa gắn với công tác thi đua tại địa phương. Bình xét phải dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tiêu chí, không mắc bệnh thành tích; nắm bắt tư tưởng, dư luận của nhân dân qua nhiều kênh, nhất là qua cộng tác viên dư luận; cần huy động nguồn lực của nhân dân và chính sách nhả nước theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”…

Tất cả ý kiến của các đại biểu đều được lãnh đạo MTTQ Thành phố Hà Nội tiếp thu, chọn lọc để góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư". 
Theo CPV

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác