Hải Dương: Tổng kết công tác xây dựng nếp sống văn hóa và phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2010

(Cinet) – Ngày 17/1, thành phố Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nếp sống văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2010.

Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng nếp sống văn hóa và phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2010 trên địa bàn thành phố Hải Dương cho thấy, trong năm qua, TP Hải Dương có 245 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa cấp cơ sở (đạt 71,5%); 30 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa cấp thành phố (chiếm 9,8%). Cũng trong năm 2010, toàn thành phố có 54 trong tổng số 116 làng, khu dân cư (KDC) đăng ký xây dựng làng, KDC văn hóa. Thành phố đã công nhận 17 làng, KDC đạt tiêu chuẩn làng KDC văn hóa, nâng tổng số lên 125 làng, KDC văn hóa. Toàn thành phố có 48.451 gia đình đăng ký xây dựng văn hóa. Qua bình xét, đã có 45.875 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90,6%, trong đó 2.295 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, bước sang năm mới 2011 này, TP Hải Dương phấn đấu có trên 90% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 15 làng, KDC văn hóa, 30 cơ quan, đơn vị văn hóa cấp thành phố, 240 cơ quan, đơn vị văn hóa cấp cơ sở.        

         

HN (tin từ HD)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác