Hải Long (Nam Định) với phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa trên địa bàn xã Hải Long (Hải Hậu, Nam Định) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hải Long (Nam Định) với phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở - ảnh 1

Là một trong những điểm sáng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Hải Hậu (Nam Định), ngay từ năm 2000, xã Hải Long đã có cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, toàn xã đã có 10/17 xóm đạt danh hiệu làng văn hoá, 100% xóm có nhà văn hoá, 89% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Những năm qua, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng làng văn hóa và lấy phong trào xây dựng gia đình văn hóa làm trọng tâm. Phong trào được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng hướng tới các mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các thiết chế văn hóa, giáo dục y tế được xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân trí và dân sinh. Hệ thống chính trị, xã hội được củng cố vững mạnh, quy chế dân chủ được thực hiện có hiệu quả, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân vừa hưởng thụ và tham gia sáng tạo các giá trị văn hóa. Bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, xã tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hóa đi đôi với các phong trào “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các tai tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự xã hội. Các tiêu chí, quy ước được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế ở địa phương, hợp lòng dân nên khi triển khai, được nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Ban chỉ đạo phong trào của xã đã xây dựng các đề án về phát triển CN-TTCN, dịch vụ thương mại, đề án phát triển xã hội hoá văn hóa, TDTT, xây dựng thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, là tiền đề cơ bản để triển khai công tác xây dựng làng văn hóa. Để các đề án đi vào cuộc sống, Ban chỉ đạo phong trào phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể vận động và gắn nội dung của từng đề án vào các buổi sinh hoạt; đặc biệt là triển khai đề án phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển như: vận tải, dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp... Năm 2011, năng suất lúa của toàn xã đạt 124 tạ/ha; giá trị canh tác đạt 50 triệu đồng/ha/năm; thu nhập từ cây cảnh đạt gần 17 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 15,6 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu chiếm gần 50%. 100% các tuyến đường liên thôn, xóm được trải nhựa, các dong ngõ được bê tông hoá.

CN (tin từ NĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác