Hiệu quả xã hội từ việc thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở khu dân cư tại Bến Tre

(Cinet) – Trong Hội nghị tổng kết ngành VH,TT&DL năm 2009 vừa qua, Sở VH,TT&DL tỉnh Bến Tre đã có bài tham luận đóng góp tại Hội nghị về "Hiệu quả xã hội từ việc thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Dưới đây là trích lược bài tham luận.

Các đại biểu dự hội nghị PTTDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre năm 2009Các đại biểu dự hội nghị PTTDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre năm 2009

 

Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư là cuộc vận động toàn dân, toàn diện và lâu dài. Đây là cuộc vận động nhằm huy động mọi nguồn lực, tập họp và phát huy tính năng động, sáng tạo của mọi lực lượng xã hội vào mục tiêu chung là xây dựng một xã hội mới văn minh - hiện đại; đồng thời, đây còn là cuộc vận động không chỉ phát huy và bảo tồn các giá trị di sản văn hoá truyền thống của cha ông trong đời sống xã hội và trong từng cộng đồng dân cư,  mà còn là cuộc vận động  nhằm đáp ứng  ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hoá, sinh hoạt văn hoá của nhân dân theo xu hướng xã hội hoá ngày càng cao đi đôi với việc góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội trong đời sống của cộng đồng và trên từng địa bàn cư trú.

 

Những năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư  theo mô hình ấp- khu phố văn hoá, xã phường văn hoá, của tỉnh Bến Tre  đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng; bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới, tình làng- nghĩa xóm và trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng được củng cố phát huy; nhiều mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như  phong trào tòan dân đòan kết phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo đến việc giữ gìn an ninh chính trị- trật tự an tòan xã hội, xây dựng nông thôn mới; từ việc thúc đẩy mọi tổ chức, mọi gia đình và các cá nhân chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa,  xã hội và an ninh quốc phòng  trên từng địa bàn dân cư, đến việc kiện tòan hệ thống chính trị trên phạm vi tòan tỉnh; không chỉ góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, mà còn  góp phần  xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đó cho thấy, tính chất và nội dung của cuộc vận động tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng  được sự quan tâm của tòan xã hội, sự tham gia ngày càng sâu rộng  của mọi tổ chức và cá nhân, tạo nên bầu không khí thi đua xây dựng điểm sáng văn hóa theo mô hình gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, xã- ấp văn hóa với chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất và đời sống tinh thần của xã hội.

Cùng với việc xây dựng và phát huy các mô hình tiên tiến trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất ngày càng cao cho nhân dân, qua cuộc vận động trên từng địa bàn dân cư như ấp- khu phố, xã- phường văn hoá còn hình thành và tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá gia đình với nhiều tụ điểm sinh hoạt văn hoá gia đình như tụ điểm sinh hoạt đàn ca tài tử, tụ điểm thể dục dưỡng sinh, tụ điểm ca nhạc trẻ, tụ điểm sinh hoạt sách báo, tụ điểm sinh hoạt nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, câu lạc bộ ông- bà- cháu,… đã thu hút được hàng nghìn lượt người đến sinh hoạt, vui chơi giải trí. Đây là những điểm sáng văn hoá cần được  nuôi dưỡng, phát huy và nhân rộng.

Thực tế cho thấy, trong sự phát triển của lịch sử xã hội, quần chúng nhân dân luôn vừa là người tổ chức vừa là chủ thể sáng tạo ra các gía trị văn hoá mới, trước hết là nhằm thoả mãn nhu cầu sinh hoạt văn hoá của cá nhân, của cộng đồng và  góp vào sự phát triển chung của đời sống tinh thần xã hội, dần  tạo nên sắc thái văn hoá mới mang tính bản sắc của từng  cộng đồng dân cư và thông qua hình thức sinh hoạt “dân ca- dân vũ” đã góp phần tạo nên tính bền vững của phong trào, góp phần củng  cố tinh thần đoàn kết giữa các thành phần     mọi tầng lớp xã hội trong từng cộng đồng dân cư .

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo của các địa phương trong việc thực hiện cuộc vận động tại địa bàn dân cư. Với vai trò hạt nhân, nồng cốt cho Ban Chỉ đạo tỉnh, năm 2009 Sở VH,TT&DL Bến Tre chủ động phối hợp với 09 huyện, Thành phố Bến Tre tổ chức 52 lớp tập huấn cho 9300 đại biểu là Ban chỉ đạo, các đoàn thể xã - phường – thị trấn, Ban vận động ấp – khu phố, tổ trưởng – phó tổ nhân dân tự quản . Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2009 - 2010; tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng ấp – khu phố văn hoá (1997 – 2009) và tuyên dương ấp – khu phố văn hoá tiêu biểu xuất sắc tỉnh Bến Tre lần thứ I -  năm 2009. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác xây dựng xã - phường lành mạnh không có ma tuý, mại dâm lồng ghép trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Đồng thời chủ động khảo sát tiến độ xây dựng  xã văn hóa và kịp thời  tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kiểm tra, thẩm định kết qủa xây dựng  xã – phường thị trấn đăng ký xây dựng xã – phường văn hóa  năm 2009.

Đến nay, toàn tỉnh  có 331.605/348.753 hộ được công nhận gia đình văn hóa;  12.735/13.500 Tổ NDTQ đạt tổ vững mạnh;   971 tụ điểm văn hóa gia đình  với 6.797 nhóm sở thích về văn hoá văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí với trên 67.970  thành viên tham gia;  938/940 ấp – khu phố đạt chuẩn ấp- khu phố văn hóa; 88/164 xã – phường đạt chuẩn xã- phường văn hóa và 2007 cơ quan, đơn vị văn hóa, đồng thời giúp sức cho huyện Châu Thành xây dựng thành công mô hình Huyện văn hoá, dự kiến sẽ được kiểm tra công nhận Huyện Châu Thành cơ bản đạt chuẩn huyện văn hóa nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội 2010.

Nhìn chung phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng, chất lượng danh hiệu văn hóa được nâng cao, các đội nhóm sở thích không ngừng củng cố phát triển, công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá ở cơ sở từng bước được nâng cao, các tệ nạn xã hội từng buớc được đẩy lùi, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh….. chính những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên từng địa bàn dân cư.

Song, để sự phát triển của các tụ điểm sinh hoạt văn hoá gia đình ngày càng rộng mạnh và phát triển liên tục, đòi hỏi các cấp Ủy Đảng, của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương   quan tâm , chăm sóc  tích cực hơn cả  về vật chất lẫn tinh thần, tạo thuận lợi cho các tụ điểm sinh hoạt văn hoá gia đình giao lưu và mở rộng giao lưu cả trong và ngoài địa bàn quản lý, định kỳ tổ chức các cuộc liên hoan, trình diễn, các cuộc hội thi, hội diễn, tạo bầu không khí sinh hoạt văn hoá tươi vui, lành mạnh. Qua đó  nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố  tổ chức , nâng cao mức hưởng thụ văn hoá và sinh hoạt văn hoá của nhân dân, góp phần tích cực trong việc ngăn chặn và đầy lùi tiêu cực và các tệ nan xã hội trong từng địa bàn xã, ấp, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa.

Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là trách nhiệm của toàn xã hội, song trong quá trình đó, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn giữ vị trí trung tâm. Do đó, trên cơ sở xác định chức năng nhiệm vụ của mình, ngành  luôn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp không chỉ trong công tác quản lý, mà còn chú trọng cả hoạt động tác nghiệp khác, trong đó  công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở là nhiệm vụ then chốt . Vì chỉ có đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở theo mô hình xã- ấp văn hoá mới tạo nên sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các tầng lớp dân cư và nhiều tổ chức xã hội.

Bởi cuộc vận động không chỉ tạo nên chất đề kháng về văn hoá cho cộng đồng  đủ bản lĩnh chống lại văn hoá phản động, ngoại lai, phản văn hoá, làm xói mòn văn hoá truyền thống của dân tộc, của cộng đồng trong quá trình hội nhập và phát triển, mà còn góp phần làm cho các giá trị văn hoá truyền thống tiếp tục  thăng hoa và phát triển ngày càng đa dạng, phong phú trong sự phát triển chung của nền văn hoá Việt Nam và  văn hoá thế giới.

Để đạt được điều đó, trong những năm tiếp sau, ngoài sự nỗ lực của ngành Văn hoá,Thể thao và Du lịch, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng đi đôi với việc phát triển ngày càng đa dạng phong phú nhiều hình thức, nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá  phù hợp với từng đối tượng trong địa bàn xã- ấp văn hoá,…..

 

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác