Hồ Sơn - Lạng Sơn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Với 5 dân tộc anh em cùng chung sống, nhiều năm qua xã Hồ Sơn, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác vận động cộng đồng dân cư nỗ lực đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hồ Sơn - Lạng Sơn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 1

Để triển khai cuộc vận động có hiệu quả, Uỷ Ban MTTQ xã Hồ Sơn đã lấy gia đình làm nòng cốt để xây dựng, tiến hành cho nhân dân đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá. Hàng năm triển khai các nội dung cuộc vận động đến 10/10 khu dân cư ở 927 hộ gia đình. Trước tiên là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2008 được gần 5 triệu đồng, nâng tổng số quỹ lên trên 17 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động quỹ của xã đã họp xét, giúp đỡ gia đình khó khăn hoạn nạn, hộ nghèo sửa nhà, thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm. Cùng với đó, xã còn vận động nhân dân xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo từ thiện như thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày lễ tết, ủng hộ sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách khó khăn; trong năm 2009 xã đã xây dựng quỹ được trên 4 triệu đồng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội đã và đang được đẩy mạnh, MTTQ xã đã phối hợp với Ban công an xã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tuyên truyền vận động nhân dân giúp đỡ cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy được 4 cuộc, thu hút 300 lượt người tham dự.

Đặc biệt, xã đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt quy ước thôn bản, tổ nhân dân. Hàng năm trong dịp ngày 18/11 xã chỉ đạo 10/10 khu dân cư tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết các dân tộc” và thực hiện trở thành ngày hội toàn dân tộc. Nhờ thực hiện tốt phong trào, hiện nay xã có 85% số hộ đạt gia đình văn hóa; 7/10 khu dân cư đạt tiên tiến trong 3 năm liên tục. Riêng năm 2009, xã có 2 khu dân cư (Na Hoa, Tám Nhăm) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn khen thưởng 20 năm đạt danh hiệu làng văn hóa.

Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, nhân dân trong xã tiếp tục chung sức chung lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy những thành tích đã đạt được, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo ra những sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, gắn với đảm bảo an ninh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn xã, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh.Theo LS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác