Hoà Bình: Tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở vững chắc

Thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa xóm bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 – 2010, từ năm 2005 – 2008, toàn tỉnh đã xây dựng và cải tạo 1.026 nhà văn hóa xóm bản với tổng kinh phí trên 49 tỷ đồng. Năm 2009, ngân sách của tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho các huyện, thành phố xây dựng mới 200 nhà văn hóa xóm bản với kinh phí 4 tỷ đồng.

Sau 5 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã có 1.226 nhà văn hóa trên tổng số 2.023 xóm, bản (chiếm 60,6% số xóm bản trong tỉnh). Trong đó có 1.106 nhà được xây mới.

 Từ đầu năm đến nay, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa đã cung cấp 174 bộ trang thiết bị cho các làng văn hóa với tổng số tiền 1,74 tỷ đồng và mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng quản lý nhà văn hóa. Hệ thống nhà văn hóa đi vào hoạt động đã khẳng định đây là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.

 Theo HB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác