Hoà Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010

(Cinet) - Vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2020.

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010.Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH 10 năm qua. Báo cáo nêu rõ, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành đoàn thể, phong trào TDĐKXDĐSVH đã phát triển mạnh và trở thành phong trào rộng lớn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương. Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt là hạt nhân tích cực góp phần nhân rộng các điển hình tiên tiến đưa phong trào phát triển cả về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng. Tiểu biểu như phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” với 6 tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư tiên tiến, 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa làm cơ sở để bình xét. Qua phong trào, toàn tỉnh đã có 1.665 khu dân cư tiên tiến. Phong trào xây dựng cơ quan đơn vị, trường học làng bản, tổ dân cư văn hóa có 1.414 làng bản, khu dân cư văn hóa đạt hơn 60%, có 3.795 cơ quan đơn vị trường học văn hóa. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc đăng ký bình xét hàng năm được tiến hành công khai dân chủ có ý nghĩa nâng cao chất lượng của phong trào. Kết quả, đã có hơn 80% hộ gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, phong trào “học tập, lao động, sáng tạo” cũng đã được các cấp các ngành triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân có đề tài ý tưởng, sáng kiến sáng tạo khoa học được áp dụng trong lao động, sản xuất, học tập và công tác. Cùng với đó, phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào “Người tốt - việc tốt” cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành với hơn 24.500 hộ gia đình thể thao, 22% dân số luyện tập thể thao thường xuyên....

Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng đã tác động tích cực đến công cuộc xóa đói giảm nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 7,9%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,4 triệu đồng (năm 2000) lên hơn 10 triệu đồng (năm 2020).  Nhân dân đã đóng góp nhiều công sức trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển các loại hình kinh tế làm giàu chính đáng, tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá giàu... Phong trào cũng góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Thông qua các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ở cộng đồng dân cư, các thiết chế văn hóa cơ sở đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa được nâng cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.269 nhà văn hóa xóm bản, 210 tủ sách xã phường, 195 điểm bưu điện văn hóa.

Có thể nói, trong 10 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hoà Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ những kết quả đó, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXD ĐSVH của tỉnh Hoà Bình đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo 2020 - 2020. Trong đó, BCĐ phong trào đã đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể đó là: Tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình đăng ký văn hóa, trên 80% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% tổ dân cư đăng ký văn hóa, 65% đạt khu dân cư văn hóa, 15% thôn bản đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn mới; 100% cơ quan đăng ký, trong đó hơn 80% cơ quan đạt văn hóa; 80% làng, bản KDC có nhà văn hóa, 60% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, trong đó có 40% nhà văn hóa đạt chuẩn.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Hoà Bình đã trao tặng Bằng khen cho 52 tập thể, 11 gia đình và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000 - 2020.

 

PP (tin từ HB)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác