Hoài Ân (Bình Định) triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012

(Cinet) - Vừa qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hoài Ân (Bình Định) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Trong năm 2011, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Hoài Ân phát triển mạnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2011, trên địa bàn toàn huyện có 19.866/22.826 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 32/82 thôn, 68/87, 39/48 trường học của huyện đạt các danh hiệu văn hóa.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, năm 2012, Ban vận động các cấp, ngành trong toàn huyện đẩy mạnh tập trung thực hiện phong trào gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện hiệu quả an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự... Hoài Ân phấn đấu cuối năm 2012,  90% số hộ đạt Gia đình văn hóa; 85% khu dân cư tiên tiến; 50% thôn văn hóa; 90% cơ quan, công sở văn hóa; 85% trường học văn hóa và 20% xã đạt chuẩn văn hóa.

Dịp này, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Hoài Ân đã trao 25 Giấy khen của UBND huyện cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào năm 2011.

Tin từ BĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác