Hoằng Hóa (Thanh Hoá): Phát huy sức mạnh tổng hợp từ phong trào TDĐKXDĐSVH

Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Hoằng Hóa phát triển mạnh mẽ cả về diện rộng lẫn chiều sâu. Cuộc vận động đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nền tảng thúc đẩy kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Hoằng Hóa phát triển bền vững.

Múa Sanh Ngô (Hoằng Thắng) đã được khôi phục.Múa Sanh Ngô (Hoằng Thắng) đã được khôi phục.

Về xã Hoằng Đồng, nơi cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã và đang phát triển mạnh mẽ. Trước năm 2000 địa phương này vẫn còn loay hoay, chật vật trong bộn bề gian khó. Tháng 8-2000, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH được triển khai trên địa bàn xã. 10 năm sau, 100% đường giao thông nông thôn của xã đã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của xã luôn ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, đa số các hộ no ấm và khá giả hơn. Ông Trương Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng, cho biết: “Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã tạo nên những thành tựu vững chắc của Hoằng Đồng hôm nay”.

Không chỉ riêng ở Hoằng Đồng, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã và đang phát triển mạnh mẽ ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã phát huy, khơi dậy được mọi tiềm năng sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện nhà.

Từ khi triển khai cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đến nay, Hoằng Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Điểm nhấn trong cuộc vận động này là phong trào xây dựng làng văn hóa. Hiện nay, toàn huyện có 233/249 làng đã khai trương xây dựng làng văn hóa. Đặc biệt, huyện Hoằng Hóa đã có 45/49 xã, thị trấn hoàn thành khai trương xây dựng văn hóa. Không dừng lại ở số lượng, phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả, hiện nay 100% các làng văn hóa đều có lịch sử làng, quy ước, hương ước được duy trì, cùng với nhiều thiết chế văn hóa khác như nhà văn hóa, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT...

Trong xây dựng làng văn hóa, huyện Hoằng Hóa quan tâm trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, khôi phục được các trò chơi, trò diễn, lễ hội dân gian, tạo nên sự đa dạng và phong phú bản sắc văn hóa truyền thống. Nhiều năm qua, thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, Hoằng Hóa đã khôi phục được 24 lễ hội truyền thống, đề nghị công nhận 91 di tích lịch sử văn hóa (trong đó có 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 74 di tích cấp tỉnh).  Nhiều trò chơi, trò diễn dân gian như: múa Sanh Ngô (Hoằng Thắng), vật cổ truyền (Hoằng Phong), nấu cơm thi ở làng Quỳ Chử, múa Tú Huần (Hoằng Quang)...; các di tích như: nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (Hoằng Minh), Khu Di tích lịch sử cách mạng Cồn Mã Nhón (Hoằng Đạo)... đã được khôi phục, trùng tu, tôn tạo.

Hằng năm cứ vào dịp đầu xuân, người dân Hoằng Hóa lại nô nức đi trẩy hội tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, đó là biểu hiện của một cuộc sống mới, phồn thịnh và lành mạnh, ở đó có sự kế tục giá trị truyền thống và hiện đại. Trên khắp xóm, thôn, làng, xã, người dân tin theo Đảng, Nhà nước, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Lê Thanh Cảnh, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hoằng Hóa, cho biết: “Đạt được thành công này, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc. Từ năm 2001 đến nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoằng Hóa đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm hỗ trợ nguồn vốn phát triển cuộc vận động. Hằng năm, huyện hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho các địa phương xây dựng nhà văn hóa, trùng tu tôn tạo các di tích, khôi phục các trò chơi, trò diễn dân gian”. Sự nhập cuộc đồng bộ của các cấp, ban, ngành đã khích lệ, động viên các làng, xã, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cuộc vận động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, nhận định: “Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH phát triển có ảnh hưởng sâu rộng, tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, để cuộc vận động mang lại hiệu quả lớn hơn nữa cần gắn cuộc vận động TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng nông thôn mới. Bởi vì trong xây dựng nông thôn mới có nhiều tiêu chí văn hóa cần phải đạt chất lượng tốt...

 

Theo THO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác