Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở

(Cinet) - Được sự đồng ý của Bộ VH,TT&DL,từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2009, Cục Văn hoá cơ sở sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở đến năm 2010, khu vực các tỉnh phía Bắc.

Liên hoan làng, khu phố văn hóa huyện Phù Cát năm 2006 - Bình Định. Ảnh minh hoạLiên hoan làng, khu phố văn hóa huyện Phù Cát năm 2006 - Bình Định. Ảnh minh hoạ

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Lào Cai, với sự tham dự của 29 đoàn đại biểu đến từ khu vực các tỉnh phía Bắc. Tại đây, đại diện các đoàn đại biểu sẽ  trình bày các tham luận, báo cáo về công tác xây dựng đời sống văn hoá, thiết chế văn hoá tại cơ sở, nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương trong công tác đẩy mạnh và xây dựng có hiệu quả đời sống tinh thần của người dân.
Thiết chế văn hoá cơ sở từ cấp tỉnh tới các làng, thôn, ấp, bản chính là cơ sở vật chất, là công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp uỷ, chính quyền trong lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động lớn. Đồng thời thiết chế văn hoá cơ sở cũng thể hiện nhu cầu gắn kết tình đồng chí, nghĩa đồng bào, liên kết trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ đất nước.Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá, đã xác định vị trí và vai trò quan trọng của văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế- xã hội. Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu định hướng xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá: “Xây dựng, hoàn thiện, củng cố hệ thống thiết chế văn hoá từ Trung ương đến địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống nhà văn hoá, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động theo nguyên tắc chuyên nghiệp hoá tất cả các bộ phận trong cơ cấu của một thiết chế văn hoá”. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện Quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở  so với mục tiêu cụ thể nêu trong Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ còn thấp, các chỉ tiêu về số lượng, trình độ cán bộ và diện tích các thiết chế văn hoá đều ở mức độ khiêm tốn; Đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở tác nghiệp còn thiếu và yếu, nhất là ở các xã, phường, thị trấn; Kinh phí tổ chức còn hạn hẹp, chưa tương xứng với nội dung tổ chức hoạt động; Sự quản lý, tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, thiếu chủ đông, sáng tạo, chưa phát huy hiệu quả cơ sở vật chất. Sự đầu tư từ các nguồn ngân sách còn dàn trải, chưa sát yêu cầu cụ thể của cơ sở; Hiệu quả hoạt động chưa đồng đều, chưa phát huy tốt điều kiện cơ sở vật chất của thiết chế văn hoá cơ sở...  Ngoài ra khó khăn về nguồn vốn, cơ chế tài chính và xã hội hoá còn phải bàn thêm; sự đánh giá và chế độ chính sách với người làm văn hoá chưa đúng mức, đặc biệt đời sống kinh tế của nhân dân còn nghèo nên đóng góp để xây dựng và phát triển thiết chế văn hoá không như  các mục tiêu đã đề ra. Do đó, Hội nghị tổng đánh giá 5 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, được tổ chức tại Lào Cai là dịp để các đơn vị, cơ sở cùng với cấp quản lý nhìn lại chặng đường đã qua, và cùng nhau xây dựng thiết chế cơ sở ngày càng vững chắc, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao sự hưởng thụ đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các nội dung hoạt động phong phú, thiết thực của hệ thống thiết chế văn hoá đã tạo điều kiện cho sinh hoạt văn hoá cộng đồng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị cũng là dịp triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt nam tại cơ sở trong những năm tiếp theo.Trong thời gian diễn ra Hội nghị, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức tham quan, học tập mô hình xây dựng và  tổ chức hoạt động của làng văn hoá dân tộc, các tụ điểm văn hoá du lịch tại Côn Minh, Trung Quốc.Và sau Hội nghị tổ chức ở phía Bắc, Cục Văn hoá sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị cho các tỉnh khu vực miền Trung và miền NamTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác