Hội nghị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở

(Cinet) – Ngày 03/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTTDL) đã phối hợp với Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở.

Hội nghị có sự tham dự của trên 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở VHTTDL, Trung tâm Triển lãm văn hoá, Nhà Văn hoá, Phòng Quản lý văn hoá... các tỉnh, thành trong cả nước.

Báo cáo tham luận về thực trạng công tác tuyên truyền của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tại hôi nghị nêu rõ, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã tập trung vào việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trên cơ sở đó tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhạn thức và hành động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan còn góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng theo báo cáo của Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, mỗi năm cả nước đã thực hiện hơn 687.800m2 panô, hơn 1.100.000 cờ, phướn, hơn 455.000 băng rôn khẩu hiệu, hơn 4 triệu tờ tin tuyên truyền, trên 126.000 tờ gấp, gần 1.000 cuộc triển lãm...Công tác xã hội hoá hoạt động tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị nói riêng đã được ngành văn hoá, thể thao và du lịch quan tâm chỉ đạo và đảm bảo nguyên tắc tăng cường công tác quản lý nhà nước đi đôi với việc mở rộng phát triển xã hội hoạt động văn hoá. Các hình thức kết hợp giữa tuyên truyền và quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp được lãnh đạo địa phương ủng hộ và cho phép thực hiện đã góp phần cho các hình thức tuyên truyền sinh động, đẹp về chất lượng, nhiều về số lượng và đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể là: Hệ thống văn bản cụ thể còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội; đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên làm công tác tuyên truyền đa số chưa có chuyên môn nghiệp vụ và chưa được thường xuyên đào tạo bài bản, lại phải kiêm nhiệm nhiều việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng trong công tác tuyên truyền vẫn còn thiếu, cũ kĩ, hư hỏng và lạc hậu; công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng…

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như các quy định về tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, Hội nghị đã thống nhất đưa ra một số giải pháp và kiến nghị như sau: Tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền, không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý, thực hiện tuyên truyền tại địa phương. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tập trung quy định một số nội dung về cách treo Quốc kỳ, Quốc huy ở nơi công sở, hội trường, nơi công cộng, đường phố, nhà dân, khu dân cư...như thế nào là đúng nghi thức, nhất là trong các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc; quy định về vị trí, hình thức, kích thước của băng rôn, phướn...; quy định về cách treo, độ cao... Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động nhiều nguồn lực cho hoạt động tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của cộng đồng nhân dân và hỗ trợ cvùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động chính trị.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác