Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010)

(Cinet) - Vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã ban hành quyết định 40/QĐ - BVHTTDL, về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010).

Theo đó, Bộ giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các công việc chuẩn bị cho Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sẽ diễn ra vào năm 2010 với các nội dung:
Tổ chức các cuộc nghiên cứu, khảo sát và điều tra xã hội học về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Tổ chức các cuộc kiểm tra phong trào của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”cho Trưởng Phòng Nếp sống văn hóa và Gia đình của 63 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn đặt ra trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Bên cạnh đó là xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương vào dự thảo báo cáo; Rà soát, đề xuất việc chỉnh lý, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức lấy ý kiến góp ý tại Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức cuộc thi toàn quốc sáng tác tranh cổ động và ảnh nghệ thuật thời sự về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Thẩm định các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổ chức trưng bày tranh cổ động tấm lớn và triển lãm ảnh nghệ thuật - thời sự về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Biên soạn, xuất bản kỷ yếu Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sách giới thiệu các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức các hoạt động khác phục vụ Hội nghị toàn quốc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 

TT

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác