Hội nghị tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC

(Cinet) - Hội nghị tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC) đã được Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 18/10 tại Hà Nội

Hội nghị tổng kết 15 năm thi đua thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC - ảnh 1

Tham dự Hội nghị gồm có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, có quy mô rộng lớn nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư.

Sau 15 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã mang lại những kết quả khá toàn diện, thể hiện trên nhiều mặt. Từ cuộc vận động này đã củng cố tinh thần đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng; làm tốt công tác hoà giải, phòng chống tệ nạn xã hội.

Sau 15 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đã có hơn 98% khu dân cư trên cả nước tích cực hưởng ứng tham gia; trên 60% khu dân cư được công nhận tiên tiến; hơn 50% khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hoá, gần 70% hộ được công nhận gia đình văn hoá. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư còn bộc lộ một số hạn chế như chưa phát triển đều khắp trên phạm vi toàn quốc, phương thức vận động chưa đổi mới...

Để đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới, ngày 10/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1869/CT-TTg về việc đẩy mạnh Cuộc vận động này. Chỉ thị nhấn mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả cuộc vận động Ngày vì người nghèo gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo.

Theo đó, để đẩy mạnh cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư', Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Thành lập Ban vận động từ Trung ương đến cơ sở. Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng làm Phó Trưởng ban vận động cấp Trung ương, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành tham gia làm thành viên: ở địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) cử một Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm Phó Trưởng ban vận động, đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan tham gia làm thành viên. Ở khu dân cư tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vận động. Chỉ đạo rà soát, bổ sung tiêu chí và ban hành các danh hiệu 'Gia đình văn hóa', 'Khu dân cư văn hóa'; hằng năm tiến hành đăng ký, bình chọn danh hiệu gắn với việc tổng kết Cuộc vận động và tổ chức 'Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc' 18/11. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp tạo cơ chế phù hợp, thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn mới.

 

HN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác