Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá tỉnh Kon Tum

(Cinet) - Ngày 23/11, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Kom Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá tỉnh Kon Tum (1989 - 2009).

Thanh niên thôn bản tập đánh cồng chiêngThanh niên thôn bản tập đánh cồng chiêng

Trong đó, nội dung bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống ở từng làng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc xây dựng làng văn hoá ở Kon Tum được đông đảo đại biểu thống nhất tại Hội nghị.

Để thực hiện việc này, các tổ chức đoàn thể vận động già làng, người già dạy cho thanh niên đánh các bài cồng chiêng, múa hát dân ca, phục dựng một số lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian đồng thời bài trừ mê tín dị đoan, phong tục lạc hậu… Một số thôn, làng xây dựng các hương ước, quy ước của thôn để làm cơ sở điều chỉnh những xích mích,những phong tục lạc hậu cần xoá bỏ và giúp mọi người trong khu dân cư sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; vận động người dân đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống như đan lát mây tre, hàng mỹ nghệ, dệt thổ cẩm… 
Hội nghị cũng thống nhất một số giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện các hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh. 
Hiện nay, tại Kom Tum đã có trên 500 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng Làng văn hoá và có 320/830 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận làng văn hoá; gần 61.400 hộ đuợc công nhận gia đình văn hoá (đạt tỉ lệ 61,6%)… .

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác